Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Med & Life Sp. z o.o. to producent wyrobów medycznych Viofor do terapii i rehabilitacji impulsowym polem magnetycznym i światłem LED. Od ponad 25 lat firma wspiera swoich użytkowników w dążeniu do poprawy jakości życia. 

Med & Life jest liderem na polskim rynku wyrobów medycznych, opierając swoje rozwiązania na solidnych podstawach naukowych i najwyższej jakości produktów. Skuteczność terapii została udokumentowana w ponad 360 publikacjach naukowych i 40 rozprawach doktorskich, a badaniami z użyciem Viofor objęto ponad 10 000 pacjentów. Terapie Viofor wzmacniają efekty rehabilitacji oraz leczenia wielu schorzeń. Dodatkowo, znajdują zastosowanie w odnowie biologicznej. 

Firma oferuje szeroką gamę produktów do zastosowania w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych, a także do samodzielnego użytku w domu pacjenta. Działając jako ekspert w dziedzinie medycyny fizykalnej, Med & Life współpracuje z ośrodkami naukowymi i placówkami uniwersyteckimi. Wyroby Viofor były wielokrotnie nagradzane na branżowych targach i wystawach w kraju i za granicą, m in.: Puchar i dyplom Ministra Nauki za działalność innowacyjną, złoty Medal Targowy oraz dyplom uznania na 101. Światowym Salonie Wynalazczości „Concours Lepine” w Paryżu, firma została uhonorowana Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” jest również trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości.  

Strona internetowa:
https://www.medandlife.com

ROZWIŃ
Print Form