Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach to nowoczesne centrum opieki psychiatrycznej zapewniające pacjentom w kryzysie psychicznym najwyższe standardy leczenia, opieki, terapii i rehabilitacji.

Do podstawowych zadań szpitala należy diagnostyka zaburzeń psychicznych, leczenie oraz wsparcie pacjentów po opuszczeniu placówki. Nadrzędnym celem jest powrót chorych do codziennych aktywności społecznych i zawodowych.

Placówka posiada oddziały psychiatryczne ogólne (w tym oddział kliniczny), oddział psychogeriatrii, całodobowy i dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej oraz oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, co daje szerokie możliwości dopasowania procesu leczenia do indywidualnych potrzeb chorego. W nowocześnie wyposażonych gabinetach i pracowniach pacjenci mają dostęp m.in. do leczenia stomatologicznego, okulistycznego, badań diagnostycznych RTG, EEG, EKG. Osoby chore objęte są także opieką Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego. Takie holistyczne podejście pozwala w sposób efektywny powrócić pacjentom do właściwej aktywności zawodowej i prywatnej.

W ramach swojej działalności szpital prowadzi również pilotażowy program Centrum Zdrowia Psychicznego, którego celem jest udzielanie szybkiej pomocy osobom doświadczającym kryzysu psychicznego oraz ich bliskim w zakresie leczenia i zdrowienia.

Na terenie szpitala działa także fundacja pn. „Zdrowie w głowie”, która realizuje swoje zadania poprzez organizowanie akcji społecznych, seminariów, konferencji. W ramach jednego ze swoich projektów prowadzi również Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, chorych na chorobę Alzheimera w jej wczesnej fazie.

Strona internetowa:

www. drewnica.pl

ROZWIŃ
Print Form