Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) jest organizacją pozarządową, której zadaniem jest promowanie walorów, atrakcji i produktów turystycznych Warszawy i Mazowsza. Jest ambasadorem mazowieckiej turystyki. Jako organizacja tworzy naturalną platformę realizacji wspólnych projektów swoich członków. MROT dysponuje pełną bazą wiedzy o ruchu turystycznym i atrakcjach Mazowsza oraz trendach ważnych dla rozwoju produktów turystycznych. Do stowarzyszenia należą samorządy, przedsiębiorcy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki i kultury na Mazowszu. Obecnie MROT zrzesza ponad 100 członków.

MROT kreuje Modę na Mazowsze

Dociera z ofertą turystyczną regionu do mieszkańców Stolicy, informując o możliwościach wypoczynku i rekreacji na Mazowszu. Poprzez rozwój turystyki wzmacnia lokalną gospodarkę Mazowsza i przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Swoimi działaniami edukacyjnymi i wiedzą MROT wspiera lokalne organizacje, samorządy i przedsiębiorców, którzy działają na rzecz rozwoju turystyki i promowania turystycznej atrakcyjności swojego subregionu. W skali ogólnopolskiej organizacja promuje najbardziej wartościowe działania w obszarze kultury i turystyki podejmowane w Warszawie i na Mazowszu.

Strona internetowa:

www.mrot.pl

ROZWIŃ
Print Form