Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Mazowiecka Agencja Energetyczna została powołana z inicjatywy Rady ds. Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Mazowieckiego w 2007 r. Jej celem jest wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu, a także promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz regionalnego podejścia do energetyki. 

Główne działania Agencji są skupione wokół 7 priorytetowych potrzeb regionu w dziedzinie zrównoważonej energii: 

  • wkład w realizację celów krajowych i regionalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz sprawności energetycznej, 
  • zrównoważone korzystanie z regionalnych zasobów energii – planowanie i programowanie rozwoju lokalnego, 
  • kwestie energetyczne na terenach wiejskich – rolnictwo jako dostawca i jako końcowy użytkownik energii, 
  • trudne zadania energetyczne w rozwijającym się obszarze metropolitalnym wokół miasta stołecznego Warszawa, 
  • specyficzne problemy energetyczne w powiatowych miastach w regionie, 
  • promowanie regionu wśród podmiotów inwestujących w energię odnawialną, 
  • monitorowanie działań związanych ze zrównoważoną energią w regionie. 

Mazowiecka Agencja Energetyczna dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów, posiadających doświadczenie i praktykę w sektorze energetycznym. Z usług doradztwa energetycznego, oferowanych przez MAE korzystają mieszkańcy regionu, samorządy i firmy. MAE monitoruje także rozwój regionalnego rynku energetycznego, wykonuje audyty energetyczne, a także przygotowuje wnioski o finansowanie programów energetycznych i ochrony środowiska.  

Szesnastoletnia działalność Mazowieckiej Agencji Energetycznej zaowocowała współpracą z wieloma podmiotami regionalnym, krajowym oraz europejskimi agencjami energetycznymi, a także realizacją ponad 100 projektów inwestycyjnych i ponad 20 projektów europejskich. 

Strona internetowa:

https://www.mae.com.pl/

ROZWIŃ

Data: 14.11.2023

10.00 – 11.00 Inwestycyjny model finansowania zgodnych ze zrównoważonym rozwojem budynków – projekt MESTRI-CE

Zaprezentowany zostanie projekt MESTRI-CE, w ramach którego opracowywany jest nowy model inwestycyjny dla finansowania bardziej przyjaznych dla klimatu i zgodnych ze zrównoważonym rozwojem budynków. Model obejmuje zarówno stronę podaży, jak i popytu na rynku renowacji budynków, opierając się na pozyskanych danych oraz nowych narzędziach i zielonych standardach.

11.00 – 11.30 Audyt energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej

Ekspert zaprezentuje aktualne wymogi i wiążące się z nimi obowiązki, dotyczące audytów i świadectw energetycznych budynków.

12.00-15.00 Prawne aspekty transformacji energetycznej – konsultacje indywidualne

Konsultanci przedstawią prawne aspekty tematy transformacji energetycznej, dążącej w kierunku zeroemisyjnym w Unii Europejskiej zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Można będzie poznać m.in. schemat organizacyjny projektu w modelu ESCO umożliwiający wykonanie przedsięwzięcia z gwarancją osiągnięcia oszczędności energetycznych. Nasi eksperci przedstawią także możliwości, jakie idą za zakładaniem spółdzielni energetycznych oraz korzyści klastrów energii.

 

Data: 14.11.2023

 

10.00 – 12.00 Dostępne źródła dofinansowania termomodernizacji budynków ze środków UE

Doradca zaprezentuje dostępne źródła dofinansowania renowacji energetycznych m.in. z FEM Mazowsze oraz projektu ELENA Mazovia4EEWave, w ramach którego Mazowiecka Agencja Energetyczna oferuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej (od audytu poprzez dokumentację techniczną aż po dokumentację aplikacyjną i przetargową) pod portfolio inwestycji obejmujące poprawę efektywności energetycznej i integracje OZE w  budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego.

10.00 – 14.00 Prezentacje domu inteligentnego (makieta)

Oprócz interaktywnych prezentacji na ekranach telewizyjnych, które umożliwią Państwu zgłębienie działania systemów automatyki budynkowej, przygotowaliśmy specjalne walizki demo. Te przenośne urządzenia demonstracyjne w praktyczny sposób pokazują, jak działa wybrany system automatyki – od detekcji obecności, przez regulację oświetlenia i klimatyzacji, aż po zaawansowane systemy zarządzania energią i monitorowania instalacji elektrycznych.

Państwa uwadze przedstawimy również możliwości, jakie niesie za sobą integracja odnawialnych źródeł energii (OZE) z systemami budynkowymi. Podkreślimy, jak istotną rolę w efektywności energetycznej odgrywają ładowarki dla pojazdów elektrycznych, systemy magazynowania energii oraz instalacje fotowoltaiczne. Nasz zespół specjalistów będzie dostępny na miejscu, gotowy służyć radą i odpowiedzieć na wszelkie pytania, a także pomóc w adaptacji proponowanych technologii do indywidualnych potrzeb i projektów odwiedzających.

12.30-14.30 Prawne aspekty transformacji energetycznej – konsultacje  

Konsultanci przedstawią prawne aspekty tematy transformacji energetycznej, dążącej w kierunku zeroemisyjnym w Unii Europejskiej zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Można będzie poznać m.in. schemat organizacyjny projektu w modelu ESCO umożliwiający wykonanie przedsięwzięcia z gwarancją osiągnięcia oszczędności energetycznych. Nasi eksperci przedstawią także możliwości jakie idą za zakładaniem spółdzielni energetycznych oraz korzyści klastrów energii.

Print Form