Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Przestrzeń w Strefie Młodych:

  • Konsultacje na temat możliwości wsparcia z Programu Kreatywna Europa w Polsce

 

O Partnerze:

Creative Europe Desk Polska reprezentuje Program Kreatywna Europa w Polsce. Naszym celem jest promocja Programu Kreatywna Europa pośród polskich firm i instytucji działających w sektorach audiowizualnym, kultury i kreatywnym poprzez udzielanie wszelkich informacji o obszarach dofinansowania, terminach składania wniosków oraz o warunkach ubiegania się o granty. Doradzamy potencjalnym wnioskodawcom, jak również wspieramy instytucje aplikujące w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.

 

PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2021-2027, CZYLI UNIJNE GRANTY DLA SEKTORÓW KULTURY, KREATYWNYCH I AUDIOWIZUALNEGO

Kreatywna Europa 2021 – 2027 to unijny program wspierający europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego. Budżet programu zaplanowany na okres siedmiu lat wynosi 2,4 mld euro.

Głównymi celami programu są wsparcie ponadnarodowego obiegu europejskich dzieł i twórców, promocja i ochrona różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności, włączanie społeczne poprzez kulturę i sztukę, zielona transformacja sektorów oraz wykorzystanie technologii i innowacji w celu dostosowania sektorów do zmian cyfrowych.

W programie udział biorą wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz kraje nie należące do UE, które znajdują się na aktualnej liście opublikowanej przez EACEA – Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf

Program jest zarządzany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury, która działa pod nadzorem Komisji Europejskiej. Składa się z trzech komponentów: MEDIA, Kultura oraz międzysektorowego.

KOMPONENT MEDIA

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warszta­tów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widow­nię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie. Jego głównymi celami są wzmacnianie zdolności sektora i promowanie transnarodowego obiegu europejskich dzieł audiowizualnych, promocja europejskiej kultury audiowizualnej oraz profesjonalizacja sektora audiowizualnego

KOMPONENT KULTURA

Wspiera międzynarodowe działania realizowane przez instytucje i organizacje z sektora kultury i kreatywnego oraz mobilność twórców i profesjonalistów kultury. Komponent Kultura w ramach schematów grantowych oferuje wsparcie projektów, których celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji. Ponadto w ramach komponentu wspierane są europejskie inicjatywy z obszaru kultury takie jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie kultury (Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Europa Nostra Award, Music Moves Europe Talent Award oraz Nagroda im. Mies van der Rohego).

KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY

Wspiera i promuje działania na pograniczu sektorów kultury, kreatywnego i audiowizualnego w tym transnarodową współpracę i działania służące dostosowaniu się do zmian strukturalnych i technologicznych, przed którymi stoją media oraz środowisko dziennikarskie, czy edukację medialną. Jego celem jest propagowanie nowych form twórczości na styku różnych sektorów m.in. poprzez wsparcie eksperymentalnych rozwiązań i wdrażania innowacyjnych technologii w tworzeniu, udostępnianiu, dystrybucji i promocji treści kultury, z uwzględnieniem ich potencjału rynkowego.

Więcej informacji: kreatywna-europa.eu

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

 

ROZWIŃ
Print Form