Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK IF) jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w ramach tzw. programów centralnych Komisji Europejskiej. Punkt ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu UE. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE.

Aktywność ośrodka obejmuje budowę i wsparcie polskiej platformy narodowych pośredników finansowych programów UE oraz wsparcie odbiorców wsparcia (głównie MŚP) w dostępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce. KPK IF obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym m.in. COSME, Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa oraz LIFE.  KPK IF uczestniczy także w promocji „Planu Inwestycyjnego dla Europy” w zakresie instrumentów finansowych dla MŚP, jest także partnerem Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – European Investment Advisory Hub.

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, poręczeń i leasingu dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej.

W ramach programów UE dostępne jest m.in. finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. badawczej i innowacyjnej oraz sektora kreatywnego, w tym producentów filmów, multimediów, gier komputerowych itp. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.

KPK IF prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą na terenie całego kraju, ale jego biuro ulokowane jest w Warszawie, na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej informacji

Print Form