Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk to przede wszystkim zespół naukowców i wysokiej klasy specjalistów, którzy chcą służyć nauce i społeczeństwu. Tworzymy jeden z największych instytutów technicznych Polskiej Akademii Nauk i dążąc do mocnych, rozpoznawalnych osiągnięć naukowych, pragniemy inicjować, zacieśniać i umacniać efektywną współpracę pomiędzy najambitniejszymi przedstawicielami różnych gałęzi gospodarki a naszymi przedstawicielami i wybitnymi naukowcami z obszarów nauk technicznych. Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są zaawansowane problemy współczesnej mechaniki, inżynierii materiałowej, elektroniki, inżynierii biomedycznej, informatyki i nauk obliczeniowych. Prowadzone są tu badania w obszarach nanotechnologii, materiałów wieloskładnikowych i wielofunkcyjnych, mikro-, nano- i biomateriałów, obliczeniowych aspektów mechaniki, inżynierii materiałowej, sztucznej inteligencji, biologii, bioinformatyki i bioinżynierii, a także metod diagnostyki ultradźwiękowej i technologii inteligentnych. Znaczna część badań jest również prowadzona w wielu gałęziach nauk podstawowych, jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, mechanika płynów, nanofotonika i zagadnienia oddziaływań między laserem a powierzchnią metalu oraz matematyka i informatyka stosowana.

Strona internetowa:

https://www.ippt.pan.pl

ROZWIŃ

Podczas Forum Rozwoju Mazowsza Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk zaprezentuje oferty Instytutu dla przedsiębiorców na Mazowszu oraz zapewni pogłębione konsultacje z ekspertami nt. pozyskiwania środków europejskich na prace B+R.

  • Innovation Coach realizowany wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak doświadczenia w aplikowaniu o środki publiczne na B+R oraz gotowość do wdrożenia innowacji w firmie. Przedsiębiorcom, którzy zgłoszą chęć udziału w Innovation Coach zostaje przydzielony ekspert branżowy (coach innowacji) posiadający wiedzę i doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma, a jednocześnie dysponujący wiedzą z zakresu możliwości pozyskania przez firmę funduszy europejskich. Do tej pory z projektu skorzystały 1042 firmy. Więcej informacji innovationcoach.pl

  • Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna do Programu Ramowego UE Horyzont Europa wspiera beneficjentów i wnioskodawców programu Horyzont Europa na lata 2022-2027 w Makroregionie Centralnym, obejmującym region: łódzkie i mazowieckie – bez miasta stołecznego Warszawy. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje projekt w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim (liderem) oraz Politechniką Warszawską. Zadania HPK MPC obejmują w szczególności: działalność informacyjno-doradczą w różnych formach, organizację szkoleń i warsztatów, konsultacje dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe, a także realizujących projekty oraz opiniowanie wskazanych dokumentów dotyczących programu Horyzont Europa. Specjalizacją HPK MPC jest wsparcie przedsiębiorstw, w synergii z działaniami prowadzonymi w projekcie Innovation Coach. Więcej informacji https://www.gov.pl/web/hpk-polska-centralna

Print Form