Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju Polski w wielu obszarach, poprzez realizację projektów współfinansowanych z międzynarodowych środków pomocowych. Od blisko 30 lat Fundacja jest aktywnie zaangażowana w projekty wspierające polską administrację, system edukacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorczość, czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji są:

  • usługi doradcze i audytowe,
  • wspieranie rozwoju ekonomii społecznej,
  • wspieranie inicjatyw obywatelskich,
  • wspieranie kształcenia ustawicznego,
  • działania z zakresu problematyki równościowej i innowacji społecznych.

 

Więcej informacji

Print Form