Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju Polski w wielu obszarach, poprzez realizację projektów współfinansowanych z międzynarodowych środków pomocowych. Od blisko 30 lat Fundacja jest aktywnie zaangażowana w projekty wspierające polską administrację, system edukacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorczość, czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji są:

  • usługi doradcze i audytowe,
  • wspieranie rozwoju ekonomii społecznej,
  • wspieranie inicjatyw obywatelskich,
  • wspieranie kształcenia ustawicznego,
  • działania z zakresu problematyki równościowej i innowacji społecznych.

 

Więcej informacji

ROZWIŃ
Print Form