Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Scena Główna: 

  • Zapraszamy do spotkania z Panem Marcinem Pawlakiem Dyrektorem Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podczas debaty „A może dałoby się inaczej? – Cyfryzacja w praktyce” 7 grudnia w godzinach 14:00-14:50.

Strefa Rozwoju Mazowsza: 

Przez dwa dni wydarzenia czekają na Was:

  • Wirtualne spacery po wystawach mazowieckich jednostek kultury na Mazowszu ze stanowiskami wyposażonymi w gogle VR.
  • Spotkania z ekspertami chętnymi do podzielenia się wiedzą o realizowanych w Departamencie projektach.
  • Materiały informacyjne i eksponaty, w tym profesjonalne drony pomiarowe.

 

O Partnerze

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii wykonuje zadania Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, prowadząc Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w skład którego wchodzi Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k będąca postawą wszelkich kluczowych decyzji w regionie.

Niemniej ważnym aspektem naszej działalności jest także rozwój cyfrowy województwa zgodny ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. Podejmowane działania realizowane są na dwóch podstawowych płaszczyznach. Pierwsza z nich to podnoszenie kompetencji cyfrowych i promowanie aktywności w obszarze nowych technologii wspierających społeczność Mazowsza m.in. dzięki działalności Regionalnego Centrum Kompetencji Cyfrowych czy też w ramach cyklicznego konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji. Druga płaszczyzna rozwoju regionalnego obejmuję planowanie i realizację projektów cyfrowych w szerokim partnerstwie z mazowieckimi samorządami lokalnymi, uczelniami, ośrodkami kultury i biznesu.

Możemy pochwalić się wspólną z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. obsługą wybudowanej w 2015 r. światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (projekt „Internet Dla Mazowsza”). W sumie do tej pory na terenie województwa powstały 3762 km nowoczesnej sieci, umożliwiającej podłączenie infrastruktury dostępowej do odbioru szybkiego Internetu.

W zakresie kluczowych dla regionu rozwiązań prowadzimy także projekty zdrowotne, w tym obecnie wdrażany wspólnie z jednostkami medycznymi projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Przedsięwzięcie umożliwia wprowadzenie do szpitali i innych placówek medycznych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wspierających obsługę pacjenta i administrowanie danymi medycznymi, a także zapewnia niezbędne wyposażenie komputerowe. Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii nie tylko zajmuje się wdrażaniem technologii w jednostkach samorządowych ale również wprowadza istotne zmiany w dostępie do usług dla obywateli, w tym:

i wiele, wiele innych

Szczegółowe informacje o wszystkich projektach aktualnie realizowanych w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii dostępne są na stronie https://geodezja.mazovia.pl/projekty.html.

 

Harmonogram spotkań z ekspertami na Forum Rozwoju Mazowsza – 7 grudnia 2022 r.

 

  Tematy  rozmów z ekspertami Szczegółowy opis
10:00 – 11:00 Projekt “Smart Villages” Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa.
11:00 – 13:00 Portal „Wrota Mazowsza”

 

Publikacja e-usług administracji publicznej na poziomie gminnym i powiatowym.
Systemy Dziedzinowe Systemy Dziedzinowe m.in. wspierające komunikację z mieszkańcami (aplikacja mobilna Mieszk@niec), czy też organizacjami pozarządowymi (Dl@NGO)
Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2” Celem nadrzędnym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych w partnerstwie z jednostkami medycznymi.
Projekt „Internet dla Mazowsza” Wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej.
13:00 – 15:00 Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów wojewódzkiego zasobu oraz weryfikowanie opracowań przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu.
Mazowiecki System Informacji Przestrzennej;

Węzły Infrastruktury Informacji Przestrzennej;

Dane przestrzenne

Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

Print Form