Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Scena Główna: 

  • Zapraszamy do spotkania z Panem Marcinem Pawlakiem Dyrektorem Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podczas debaty „A może dałoby się inaczej? – Cyfryzacja w praktyce” 7 grudnia w godzinach 14:00-14:50.

Strefa Rozwoju Mazowsza: 

Przez dwa dni wydarzenia czekają na Was:

  • Wirtualne spacery po wystawach mazowieckich jednostek kultury na Mazowszu ze stanowiskami wyposażonymi w gogle VR.
  • Spotkania z ekspertami chętnymi do podzielenia się wiedzą o realizowanych w Departamencie projektach.
  • Materiały informacyjne i eksponaty, w tym profesjonalne drony pomiarowe.

 

O Partnerze

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii wykonuje zadania Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, prowadząc Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w skład którego wchodzi Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k będąca postawą wszelkich kluczowych decyzji w regionie.

Niemniej ważnym aspektem naszej działalności jest także rozwój cyfrowy województwa zgodny ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. Podejmowane działania realizowane są na dwóch podstawowych płaszczyznach. Pierwsza z nich to podnoszenie kompetencji cyfrowych i promowanie aktywności w obszarze nowych technologii wspierających społeczność Mazowsza m.in. dzięki działalności Regionalnego Centrum Kompetencji Cyfrowych czy też w ramach cyklicznego konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji. Druga płaszczyzna rozwoju regionalnego obejmuję planowanie i realizację projektów cyfrowych w szerokim partnerstwie z mazowieckimi samorządami lokalnymi, uczelniami, ośrodkami kultury i biznesu.

Możemy pochwalić się wspólną z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. obsługą wybudowanej w 2015 r. światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (projekt „Internet Dla Mazowsza”). W sumie do tej pory na terenie województwa powstały 3762 km nowoczesnej sieci, umożliwiającej podłączenie infrastruktury dostępowej do odbioru szybkiego Internetu.

W zakresie kluczowych dla regionu rozwiązań prowadzimy także projekty zdrowotne, w tym obecnie wdrażany wspólnie z jednostkami medycznymi projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Przedsięwzięcie umożliwia wprowadzenie do szpitali i innych placówek medycznych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wspierających obsługę pacjenta i administrowanie danymi medycznymi, a także zapewnia niezbędne wyposażenie komputerowe. Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii nie tylko zajmuje się wdrażaniem technologii w jednostkach samorządowych ale również wprowadza istotne zmiany w dostępie do usług dla obywateli, w tym:

i wiele, wiele innych

Szczegółowe informacje o wszystkich projektach aktualnie realizowanych w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii dostępne są na stronie https://geodezja.mazovia.pl/projekty.html.

 

Harmonogram spotkań z ekspertami na Forum Rozwoju Mazowsza – 7 grudnia 2022 r.

 

  Tematy  rozmów z ekspertami Szczegółowy opis
10:00 – 11:00 Projekt “Smart Villages” Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa.
11:00 – 13:00 Portal „Wrota Mazowsza”

 

Publikacja e-usług administracji publicznej na poziomie gminnym i powiatowym.
Systemy Dziedzinowe Systemy Dziedzinowe m.in. wspierające komunikację z mieszkańcami (aplikacja mobilna Mieszk@niec), czy też organizacjami pozarządowymi (Dl@NGO)
Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2” Celem nadrzędnym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych w partnerstwie z jednostkami medycznymi.
Projekt „Internet dla Mazowsza” Wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej.
13:00 – 15:00 Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów wojewódzkiego zasobu oraz weryfikowanie opracowań przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu.
Mazowiecki System Informacji Przestrzennej;

Węzły Infrastruktury Informacji Przestrzennej;

Dane przestrzenne

Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form