Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

Scena Główna:

  • 7 grudnia w godzinach 11:00-11:50: Debata pt. „Stabilność czy ryzyko? Skok na wyższy poziom gospodarki” z udziałem Pana prof. dr hab. inż. Adama Woźniaka, Prorektora ds. rozwoju, Politechnika Warszawska

Przestrzeń Partnera w Strefie Młodych:

Szczegóły wkrótce!

 

O Partnerze:

Nauka z Biznesem – Pod takim hasłem działa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest jednym z ważniejszych ośrodków na Mazowszu wspierających transfer technologii i zarządzanie innowacjami, a także prowadzącym projekty badawcze i wdrożeniowe w dziedzinach technicznych. Projekty te są realizowane przy wykorzystaniu potencjału Politechniki Warszawskiej w obszarach projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, jak również obejmujących swoim zasięgiem współpracę z otoczeniem uczelni i środowiskami biznesowymi.

CZIiTT PW jest multidyscyplinarnym ośrodkiem wspierającym inicjowanie oraz realizację projektów naukowych i badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego m.in. przy diagnozie kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu.

CZIiTT PW wspiera także rozwijanie kompetencji w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi, a także innowacyjnej dydaktyki oraz przedsiębiorczości akademickiej.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest uczelnianym centrum kompetencyjnym dla usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

Print Form