Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Przestrzeń prezentacyjno-warsztatowa “A”:

Zapraszamy do wysłuchania prezentacji w ramach bloku wystąpień o wspieraniu biznesu zaplanowanego na 6 grudnia w godzinach 12:15-14:15.

  • Prezentacja pt. „Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna – wsparcie dla firm z Mazowsza”
  • Prezentacja pt. „Projekt Innovation Coach”

 

Strefa Rozwoju Mazowsza:

  • Konsultacje z zakresu oferty wsparcia mazowieckich firm ze środków europejskich.

 

O Partnerze

Wspieramy innowatorów jutra!

Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE) pełni rolę Think Tanku Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) specjalizującego się w obszarze badań i innowacji. Realizuje projekty mające na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenie udziału polskich podmiotów w programach badań i innowacji Unii Europejskiej.

CPB UE realizuje też zadania działającego w IPPT PAN w latach 1998-2020 Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, które nie zostały przeniesione do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Centrum Projektów Badawczych UE  realizuje dwa kluczowe projekty: „Innovation Coach” wsparcie w rozpoczęciu działalności B+R+I oraz Horyzontalny Punkt Kontaktowy – Makroregion Polska Centralna do Programu Horyzont Europa (HPK MPC).

 

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna

Horyzontalny Punkt Kontaktowy – Makroregion Polska Centralna (HPK MPC) do Programu Ramowego UE Horyzont Europa wspiera beneficjentów i wnioskodawców programu Horyzont Europa na lata 2022-2027 w Makroregionie Centralnym, obejmującym region: łódzkie i mazowieckie – bez miasta stołecznego Warszawy. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje projekt w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim (liderem) oraz Politechniką Warszawską.

Zadania HPK MPC obejmują w szczególności: działalność informacyjno-doradczą w różnych formach, organizację szkoleń i warsztatów, konsultacje dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe, a także realizujących projekty oraz opiniowanie wskazanych dokumentów dotyczących programu Horyzont Europa. Specjalizacją HPK MPC jest wsparcie przedsiębiorstw.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/hpk-polska-centralna

 

Innovation Coach

Innovation Coach to II ścieżka Instrumentu STEP Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak doświadczenia w aplikowaniu o środki publiczne na B+R oraz gotowość do wdrożenia innowacji w firmie. Przedsiębiorcom, którzy zgłoszą chęć udziału w Innovation Coach zostaje przydzielony ekspert branżowy (coach innowacji) posiadający wiedzę i doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma, a jednocześnie dysponujący wiedzą z zakresu możliwości pozyskania przez firmę funduszy europejskich. W ramach projektu, przedsiębiorca otrzymuje bezpłatne wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa oraz rekomendacji przygotowanych przez eksperta.

Więcej informacji: www.innovationcoach.pl

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

 

ROZWIŃ
Print Form