Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do spotkania z Partnerem podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza!

 

Scena Młodych:

  • 7 grudnia w godzinach 12:00-12:50: Debata pt. Innowacje w edukacji – Jak to zrobić mądrze? z udziałem Pana dr Krzysztofa Murawskiego, Dyrektora ds. Innowacji Centrum Nauki Kopernik

 

Przestrzeń prezentacyjno-warsztatowa „C”:

6 grudnia w godzinach 14:00-15:30: Warsztat pt. „Atom, światło, woda, wiatr: skąd brać energię?”

Prowadzący: Adam Kaczmarek i Małgorzata Nowakowska.

Wiemy, że zmiana klimatu jest faktem, jednak różnimy się w przekonaniach o tym, jak jej przeciwdziałać. Porozmawiajmy więc o tym, czy lepiej jest budować elektrownie atomowe, czy rozwijać OZE, co jest bezpieczne i skuteczne. Porozmawiajmy o nas – jakie ryzyka jesteśmy skłonni zaakceptować, z jakich wygód zrezygnować, żeby zachować planetę dla następnych pokoleń? Porozmawiajmy o ratunku dla Ziemi, naszych przekonaniach i gotowości do budowania solidarności, która pozwoli nam skuteczniej dbać o planetę i o nas samych. Scenariusz warsztatów powstał w ramach programu edukacyjnego „Przyszłość jest dziś” w Centrum Nauki Kopernik.

O Partnerze:

Centrum Nauki Kopernik (CNK) jest instytucją kultury powołaną i finansowaną przez: Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Jest zaangażowane w lokalne i krajowe działania na rzecz zmiany kultury uczenia się i rozwija uczestnictwo w kulturze tworzonej przez naukę. Misją Centrum Nauki Kopernik jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo – to wizja, realizacji której służy działalność programowa Centru Nauki Kopernik. Kluczowy obszar działalności programowej Centrum Nauki Kopernik stanowią wystawy – przestrzeń, w której znajduje się ponad 400 eksponatów. Odwiedzający mogą eksplorować ilustrowane przez nie zjawiska przyrodnicze, rozwijać wiedzę o nauce, uczestniczyć w zajęciach w laboratoriach, pokazach w Teatrze Wysokich Napięć i Teatrze Robotycznym oraz w seansach i pokazach planetarium.

Centrum Nauki Kopernik organizuje także szereg wydarzeń m.in. spotkania z naukowcami, Festiwal Przemiany, Piknik Naukowy, konkurs dla naukowców FameLab, konferencję Pokazać-Przekazać dla środowisk zw. z edukacją, konferencję Przygody Umysłu skierowaną do naukowców zajmujących się uczeniem się, Forum opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy.

Z oferty Centrum Nauki Kopernik od jego otwarcia w 2010 roku co roku korzysta ponad milion osób – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak jednorazowa wizyta w Koperniku to zbyt mało, by w sposób trwały zmienić podejście Polaków do nauki oraz zachęcić ich do aktywnego rozwijania swoich kompetencji. W związku z tym, od samego początku działalność edukacyjna Centrum Nauki Kopernik sięga znacznie dalej, niż mury budynku.

Wyodrębniona w strukturze komórka – Pracownia Edukacji, zajmuje się projektowaniem, rozbudowywaniem i wdrażaniem odpowiednich narzędzi i metod edukacyjnych. Przy poszczególnych projektach Centrum Nauki Kopernik wchodzi w koalicje i partnerstwa, współpracuje z nauczycielami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi i wyższymi uczelniami, przedsiębiorcami o innowacyjnym profilu działalności, samorządami prowadzącymi szkoły i centralnymi władzami oświatowymi. W swoich działaniach buduje środowisko i klimat sprzyjający myśleniu o nowoczesnej edukacji.

Centrum Nauki Kopernik stanowi pomost, który łączy edukację formalną i nieformalną. Korzystając z zaufania społecznego, a jednocześnie czerpiąc z doświadczeń i najnowszych osiągnięć nauki, ma ono realny wpływ na zmianę sposobu kształcenia w Polsce. W 2015 roku uzyskało status jednostki naukowej. Dział Badań Centrum Nauki Kopernik, we współpracy z partnerami akademickimi, realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze, m.in. dotyczące nowych w Polsce dziedzin – learning sciences i visitor studies (zobacz więcej). Na przykład: badanie poziomu kapitału naukowego i motywacji poznawczej uczniów, których odwiedza Naukobus z wystawą objazdową Kopernika; badanie wpływu jednego z projektów na upowszechnienie wśród nauczycieli podejścia do nauczania opartego na konstruowaniu. Centrum Nauki Kopernik prowadzi także prace rozwojowe. Ma ugruntowaną pozycję i bogate doświadczenie w tworzeniu zestawów edukacyjnych oraz wytwarzaniu – w procesie prototypowania – eksponatów (na potrzeby własne oraz na sprzedaż).

Kolejnym etapem rozwoju działalności programowej Centrum Nauki Kopernik jest powołanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, w której będą prowadzone prace badawcze i badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji: www.kopernik.org.pl

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

 

 

ROZWIŃ
Print Form