Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Centrum Nauki Kopernik (CNK) jest instytucją kultury powołaną i finansowaną przez: Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Jest zaangażowane w lokalne i krajowe działania na rzecz zmiany kultury uczenia się i rozwija uczestnictwo w kulturze tworzonej przez naukę. Misją Centrum Nauki Kopernik jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo – to wizja, realizacji której służy działalność programowa Centru Nauki Kopernik. Kluczowy obszar działalności programowej Centrum Nauki Kopernik stanowią wystawy – przestrzeń, w której znajduje się ponad 400 eksponatów. Odwiedzający mogą eksplorować ilustrowane przez nie zjawiska przyrodnicze, rozwijać wiedzę o nauce, uczestniczyć w zajęciach w laboratoriach, pokazach w Teatrze Wysokich Napięć i Teatrze Robotycznym oraz w seansach i pokazach planetarium.

Centrum Nauki Kopernik organizuje także szereg wydarzeń m.in. spotkania z naukowcami, Festiwal Przemiany, Piknik Naukowy, konkurs dla naukowców FameLab, konferencję Pokazać-Przekazać dla środowisk zw. z edukacją, konferencję Przygody Umysłu skierowaną do naukowców zajmujących się uczeniem się, Forum opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy.

Z oferty Centrum Nauki Kopernik od jego otwarcia w 2010 roku co roku korzysta ponad milion osób – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak jednorazowa wizyta w Koperniku to zbyt mało, by w sposób trwały zmienić podejście Polaków do nauki oraz zachęcić ich do aktywnego rozwijania swoich kompetencji. W związku z tym, od samego początku działalność edukacyjna Centrum Nauki Kopernik sięga znacznie dalej, niż mury budynku.

Wyodrębniona w strukturze komórka – Pracownia Edukacji, zajmuje się projektowaniem, rozbudowywaniem i wdrażaniem odpowiednich narzędzi i metod edukacyjnych. Przy poszczególnych projektach Centrum Nauki Kopernik wchodzi w koalicje i partnerstwa, współpracuje z nauczycielami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi i wyższymi uczelniami, przedsiębiorcami o innowacyjnym profilu działalności, samorządami prowadzącymi szkoły i centralnymi władzami oświatowymi. W swoich działaniach buduje środowisko i klimat sprzyjający myśleniu o nowoczesnej edukacji.

Centrum Nauki Kopernik stanowi pomost, który łączy edukację formalną i nieformalną. Korzystając z zaufania społecznego, a jednocześnie czerpiąc z doświadczeń i najnowszych osiągnięć nauki, ma ono realny wpływ na zmianę sposobu kształcenia w Polsce. W 2015 roku uzyskało status jednostki naukowej. Dział Badań Centrum Nauki Kopernik, we współpracy z partnerami akademickimi, realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze, m.in. dotyczące nowych w Polsce dziedzin – learning sciences i visitor studies (zobacz więcej). Na przykład: badanie poziomu kapitału naukowego i motywacji poznawczej uczniów, których odwiedza Naukobus z wystawą objazdową Kopernika; badanie wpływu jednego z projektów na upowszechnienie wśród nauczycieli podejścia do nauczania opartego na konstruowaniu. Centrum Nauki Kopernik prowadzi także prace rozwojowe. Ma ugruntowaną pozycję i bogate doświadczenie w tworzeniu zestawów edukacyjnych oraz wytwarzaniu – w procesie prototypowania – eksponatów (na potrzeby własne oraz na sprzedaż).

Kolejnym etapem rozwoju działalności programowej Centrum Nauki Kopernik jest powołanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, w której będą prowadzone prace badawcze i badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji: 

ROZWIŃ
Print Form