Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, zrzeszająca 25 000 studentów i 5 000 pracowników. Od wielu lat zajmujemy miejsce na podium w rankingu topowych polskich uniwersytetów i jesteśmy wśród najczęściej wybieranych partnerów dla tysięcy firm w zakresie prac B+R.

Centrum Innowacji stanowi część Politechniki Warszawskiej odpowiedzialną za komercjalizowanie własności intelektualnej jej studentów i pracowników oraz wspieranie ich w zakładaniu i rozwijaniu własnych firm. W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania firm rozwiązaniami powstającymi na PW, co przekłada się na rosnącą dynamikę przychodów z komercjalizacji.

Cztery najważniejsze cele Centrum Innowacji to:

 1. Sprawić, by studenci i pracownicy zarabiali pieniądze na efektach swoich prac badawczych. 

Pomagamy w tym obszarze:

 • prowadząc sprawne procesy pozyskiwania patentów;
 • obsługując procesy sprzedaży patentów i udzielania licencji;
 • organizując okazje do spotkań z potencjalnymi klientami.
 1. Ułatwiać przedsiębiorczym studentom, absolwentom i pracownikom PW tworzenie własnych firm (np. startupy, spin-offy). 

Pomagamy w tym obszarze:

 • inkubując i akcelerując startupy;
 • dostarczając wsparcie prawne i organizacyjne w procesie zakładania firm;
 • negocjując i zawierając umowy z inwestorami;
 • promując ofertę nowopowstałych firm wśród potencjalnych klientów.
 1. Organizować kreatywną przestrzeń do tworzenia, testowania i doskonalenia innowacyjnych rozwiązań (w tym szczególnie prototypów).

Pomagamy w tym obszarze:

 • udostępniając świetnie wyposażoną PW Maker Space dla studentów i pracowników uczelni; –
 • organizując spotkania z ludźmi łączącymi osiągnięcia naukowe z podejściem biznesowym;
 • organizując warsztaty i hackathony.
 1. Zapewniać firmom ze wszystkich gałęzi gospodarki dostęp do zespołów B+R Politechniki Warszawskiej w celi realizacji wspólnych projektów.

Pomagamy w tym obszarze:

 • realizując skauting technologiczny na wszystkich wydziałach PW;
 • organizując interdyscyplinarne zespoły naukowców i inżynierów gotowych podjąć wyzwania rzucone przez biznes;
 • organizując wydarzenia networkingowe dla naukowców i przedsiębiorców reprezentujących poszczególne branże.

 

Zapraszamy do współpracy! Napisz do nas na adres: cinn@pw.edu.pl!

ROZWIŃ

Na stoisku Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej będzie można spotkać przedstawicieli:

3D GeoLAB

Spółka spin-off Politechniki Warszawskiej, której jednostką macierzystą jest Wydział Geodezji i Kartografii. Spółka została założona przez pracowników PW posiadających doświadczenie w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych geoprzestrzennych, w szczególności danych fotogrametrycznych. Członkowie zespołu spółki uczestniczą w projektach naukowych, pracach badawczo-rozwojowych i eksperckich, a także doradzają przy wdrożeniach. Zespół 3D GeoLAB jest multidyscyplinarny i składa się ze specjalistów z zakresu fotogrametrii, LiDAR, uczenia maszynowego oraz IT i geomatyki. 3D GeoLAB pracuje nad rozwojem cyfrowego bliźniaka (ang. Digital Twin) dla miast. Do jego budowy wykorzystuje technologię silnika gry, która jest skutecznym narzędziem do wizualizacji dużych zestawów danych. Technologia silników gier zapewnia wysokiej jakości grafikę i wysoki poziom interaktywności. Firma zajmuje się obsługą danych geoprzestrzennych w silniku gry, przeprowadzaniem symulacji i analiz GIS. Dla tworzonego cyfrowego bliźniaka, w którym podstawą jest fotorealistyczny model 3D mesh kluczowym aspektem jest integracja różnych typów danych geoprzestrzennych,. Dodatkowo możliwe jest wykonywanie automatycznych procesów i analiz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI).

BekkerTeam

Koło naukowe zajmujące pojazdami autonomicznymi, które dzieli się na 3 sekcje:

Mechaniczna – odpowiada za całą konstrukcję łazika. Projekt i wykonanie wszystkich elementów, a także ich późniejszy montaż oraz ewentualne ulepszenia.

Elektroniki – odpowiada za wszystkie elementy elektryczne. Projekt obwodów elektrycznych, dobór odpowiednich podzespołów oraz napisanie oprogramowania sterującego i nadzorującego pracę łazika.

Autonomii – odpowiada za projekt i wdrożenie systemu autonomii łazika. Docelowo ma on być w stanie samodzielnie poruszać się w terenie, omijać przeszkody, a także sterować manipulatorem oraz modułem wiertniczym do pobierania próbek gleby. Jest to możliwe dzięki technologii rozpoznawania obrazu oraz mapowania otoczenia za pomocą Lidaru.

Podczas obu dni Forum Rozwoju Mazowsza, tj. 14 i 15 listopada koło zaprasza na warsztaty przeznaczone głównie dla uczniów szkół średnich:

godz. 11:30 Nawigacja pojazdami autonomicznymi (120 min, limit – 8 osób)

Prowadzenie: Damian Markuszewski, PhD

NanoStal Sp. z o.o.

Spółkę stworzona przez naukowców Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Jej głównym celem jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych technologii nanostrukturyzacji stali oraz dostarczanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie innowacyjnej obróbki cieplnej stali. Tego rodzaju technologie prowadzą do wytworzenia specjalnego rodzaju struktury nanokrystalicznej, jakim jest struktura nanobainityczna, umożliwiająca osiągnięcie optymalnego kompromisu pomiędzy dużą wytrzymałością i plastycznością materiału. Materiał o tak unikatowych właściwościach może z powodzeniem zastąpić tradycyjnie obrobioną stal, wykorzystywaną w zastosowaniach przemysłowych, takich jak: elementy łącznikowe dużych konstrukcji stalowych w budownictwie lub infrastrukturze kolejowej i drogowej (np. szkielety hal, wiadukty kolejowe), wyspecjalizowane elementy składowe silników i maszyn, a także urządzeń (np. silniki samochodowe, maszyny górnicze) ponadto w przemyśle zbrojeniowym.

Twórcy technologii prowadzą szereg prac z zakresu badań mikrostruktury stali, wyznaczania właściwości mechanicznych i użytkowych oraz specjalistyczne ekspertyzy.

Print Form