Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

CENAGIS to infrastruktura przeznaczona do celów badawczych,  która powstała w ramach projektu „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych  wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)”. Projekt  był realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w latach 2018-2023 (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego).

Infrastruktura składa się z dwóch głównych komponentów:

  • zaawansowana infrastruktura informatyczna pozwalająca na prowadzenie analiz geoprzestrzennych oraz obliczeń satelitarnych (typu spatial big data),
  • laboratoria wzorcowania/kalibracji/certyfikacji instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu geoinformacji oraz laboratoria testowania aplikacji geoinformacyjnych.

Infrastruktura informatyczna umiejscowiona jest w Gmachu Głównym PW (klaster MERCATOR) oraz w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu (klaster ROMER). Łącznie infrastruktura informatyczna oferuje: 4200 wątki obliczeniowe vCPU, 24 TB pamięci RAM, 3 PB przestrzeni dyskowej oraz 63 karty graficzne. Laboratoria stacjonarne dostępne są w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu.

CENAGIS ma zapewnić z jednej strony poprawę skali, jakości i efektywności badań geomatycznych oraz obniżenie ich kosztów (wspólna infrastruktura dla wielu ośrodków naukowych), a z drugiej strony umożliwić komercjalizację badań poprzez utrzymywanie bliskich relacji z przedsiębiorstwami. Infrastruktura umożliwia rozwój i testowanie nowych produktów przez firmy i instytucje.

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza geodezyjna akademicka placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce, prowadząca obecnie badania i dydaktykę w trzech głównych obszarach: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna oraz geoinformatyka.

Strona internetowa:

www.cenagis.edu.pl

ROZWIŃ
Print Form