Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Wydział Polityki Klimatycznej wspólnie z Regionalnym Centrum Ekologicznym REC Polska zaprezentuje projekt „Kampinoskie Bagna” – realizowany w 2 etapach projekt, w ramach którego poprawiono retencje wody na niewielkich kanałach odwadniających Puszczę Kampinoską a którego działania obecnie koncentrują się nad dolną częścią kanału Łasica (od wsi Bieliny) oraz na Kanale Zaborowskim.

Print Form