Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Zbigniew Turek 2017/10/13

Zbigniew Turek
Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Wieloletni pracownik naukowy w IPPT PAN, gdzie ukończył studia doktoranckie. Obecnie w IPPT PAN pracuje w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE obsługując badawcze programy UE. W KPK pracuje od prawie 20-tu lat począwszy od 5. Programu Ramowego pełniąc rolę koordynatora programów odpowiedzialnych za rozwój technologii materiałowych, rozwoju lotnictwa oraz transportu powierzchniowego. Od początku pracy w KPK współpracuje ściśle w Dyrektoriatem Rozwoju Badań i Innowacji KE pełniąc rolę zarówno eksperta jak i delegata. Jest też ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obszarze transportu. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu europejskich partnerstw w obszarze aeronautyki i małego lotnictwa (Clean Sky 2 JU), transportu szynowego (Shift2Rail JU), w obszarze lotnictwa (Sesar 2 JU) oraz transportu ekologicznego (EGVI) utworzonych w ramach obecnego programu badawczego H2020. Inicjował i współtworzył polskie Platformy Technologiczne w obszarze transportu drogowego, wodnego, lotniczego i szynowego oraz transportu ekologicznego. Inicjator i uczestnik wielu debat dotyczących rozwoju małego lotnictwa i transportu ekologicznego w tym elektrycznego zarówno w kraju jak i zagranicą. Autor wielu opracowań dotyczących rozwoju transportu w tym strategii dotyczącej rozwoju transportu elektrycznego w Polsce opracowanej w 2010 roku. Organizator wielu międzynarodowych spotkań i konferencji dotyczących rozwoju transportu w Europie. Inicjator, organizator i uczestnik licznych spotkań oraz konferencji po nazwą „Kryzys szansą rozwoju motoryzacji i małego lotnictwa w Polsce”. Zbigniew Turek ma duże doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i ich obsłudze zarówno jako partner jak i koordynator.

Spotkaj się z Ekspertem podczas wystąpienia „Integracja transportu publicznego w programach badawczych Unii Europejskiej” 25 października w godzinach 14.30-14.50. Prezentacja odbędzie się po debacie „Integrowanie usług dla mieszkańców”.

Print Form