Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 2018/10/01

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie istnieje od 2000 roku prowadząc działalność koordynacyjną, badawczą, oraz wdrażającą w obszarze ryku pracy. Urząd organizuje i inicjuje programy łagodzenia skutków bezrobocia, koordynuje i świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej, międzynarodowego pośrednictwo pracy EURES, koordynuje prawidłowy transfer świadczeń społecznych w ramach UE, prowadzi rejestry instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia na terenie Mazowsza.

Jako instytucja rynku pracy prowadzi też działalność badawczo- rozwojową poprzez opracowywanie analiz i statystyk rynku pracy i badań popytu na pracę. Od 2012 roku pomaga pracownikom zatrudnionym w niewypłacalnych przedsiębiorstwach w otrzymywaniu należnych wynagrodzeń i świadczeń. Od 2014 roku realizuje zadania związane z obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z których pracodawca może uzyskać pomoc na dokształcanie i uzupełnianie kwalifikacji pracowników.

W nowej agendzie unijnej 2014-2020 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, która wdraża dwa programy: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) skierowany dla młodych osób do 29 roku życia bez pracy oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego skierowany do osób powyżej 30 roku życia oraz rodziców dzieci do lat 3.

Więcej o działaniach WUP w Warszawie na: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/

Więcej o wdrażaniu unijnych funduszy na: http://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/

lub http://power-wupwarszawa.praca.gov.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie można odwiedzić w siedzibie głównej przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie oraz w pięciu filiach zlokalizowanych w głównych miastach województwa: Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach.

 

WUP NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza na konsultacje na temat działań Urzędu odnośnie działań realizowanych w ramach ramach Programów Operacyjnych.

 

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Udzielanie informacji na temat działań realizowanych przez WUP w Warszawie w ramach RPO WM i POWER.

Konsultacje indywidualne z zakresu możliwości finansowania działań aktywizujących osoby bezrobotne oraz tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Kiedy? 17 października, godz. 11.00 – 17.00 (bez zapisów, konieczna jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM)
18 października, godz. 10.00 – 14.30 (bez zapisów, konieczna jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM)
Kogo zapraszamy? przedsiębiorców oraz przedstawicieli innych grupy zawodowych i społecznych
Ekspert prowadzący Agnieszka Woś – specjalista ds. Programów. Od 2015 roku jest pracownikiem Wydziału Informacji, Promocji i Szkoleń. Jednocześnie jest pracownikiem Punktu Informacyjnego EFS.

 

Posłuchaj nagrania live z Tomaszem Sieradzem Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy o obecności na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

https://www.facebook.com/MJWPU/videos/690729461314036/?__xts__%5B0%5D=68.ARBdHDJiUGbDMSLJG3ghGEtGyObrl0mJr8nQO-z5EC_mT2HuHBfM43CbWRcWZpspFeyzY1kDN42kY8J6iW8iGsGMVtYuqQPOa9CPVl-2R-abTLNXuJZjCGBGKZ5xdZsknS5hqkrP9PEwDncrllqbp5X9tTNApwB4u-O9fa4VR177AzVyROkZ&__tn__=-R

Print Form