Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Tomasz Sieradz 2017/10/20

Tomasz Sieradz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Z zawodu mgr inż. elektryk. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UW i w SGH. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy w administracji rządowej i samorządowej. W latach 1993 – 1999 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz w Ministerstwie Łączności. Od osiemnastu lat związany jest z samorządem Warszawy i Mazowsza. W latach 1999-2002 był wiceprezydentem stolicy. W wyborach samorządowych w 2002 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 2003-2006 został członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnym za wdrażanie programów finansowanych ze środków UE. Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych. Od 2008 jest ekspertem oceniającym projekty finansowane ze środków UE. Od 01 września 2011 kieruje Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty o łączeniu edukacji z rynkiem pracy „Drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent? Szkoła przetrwania na rynku pracy” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

Print Form