Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

ThinkTank Sp. z o.o. 2018/10/11

Misją ośrodka dialogu i analiz THINKTANK jest tworzenie platformy do inspirującej wymiany doświadczeń między sferami, które zazwyczaj się nie przenikają: publiczną i prywatną, między teorią i praktyką, wiedzą i intuicją. Chcemy wzmacniać debatę publiczną w Polsce, tworzyć dla niej nowe formy oraz dostarczać liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować lepsze decyzje. Postawiliśmy przed sobą zadanie inspirowania polskich liderów do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość.

THINKTANK działa od 2009 r. jako przedsiębiorstwo społeczne. Wydaje publikacje, tworzy multimedia, prowadzi badania, organizuje wydarzenia, zarządza własną bazą wiedzy. Wszystkie przedsięwzięcia realizuje w formule programów strategicznych i projektów partnerskich. Wydaje także kwartalnik THINKTANK poświęcony efektywnemu zarządzaniu, przywództwu i politykom publicznym. Prowadzi THINKTANK Society, społeczność liderów, menedżerów i ekspertów skupionych wokół THINKTANK i zainteresowanych swoim rozwojem.

THINKTANK sam jest networkiem ekspertów: dysponuje prawie stuosobową siecią specjalistów z kilkunastu obszarów wiedzy. W Radzie Strategicznej ośrodka zasiadają m.in.: laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus, wieloletni wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen oraz kilkanaście czołowych postaci polskiego życia publicznego. Działania THINKTANK wspierają również partnerzy instytucjonalni.

więcej informacji

SPOTKANIA W STREFIE PARTNERA

Spotkanie z ekspertem 
Kiedy? 17 października, godz. 11.00 – 12.30
Zakres: Ekspert odpowie na wszystkie pytania z zakresu stosunków gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami.
Ekspert: dr Bruno Surdel – współpracownik Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspert ds. stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Azji oraz Bliskiego Wschodu
Kompetencje i zawody przyszłości. Jak się nie dać sztucznej inteligencji?
Kiedy? 17 października, po godz. 13.40
Zakres: dr Małgorzata Bonikowska (prezes THINKTANK) poprowadzi moderowaną rozmowę z prof. Michaelem Kennedym
Ekspert prof. Michael Kennedy – profesor socjologii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Browna w USA

Posłuchaj nagrania live z dr. Małgorzatą Bonikowską Prezes THINKTANK o obecności na 9. Forum Rozwoju Mazowsza:

https://www.facebook.com/MJWPU/videos/252319238787848/?__xts__%5B0%5D=68.ARBu1c3wGxD3SKWXi-2nhku9ZiMcEABdXeLmacnTJxQ2flLFApypuVkU8I5gThqwCsNFaCKHRM5M9HfGLg6B7Is21oxx25vDhdzVF8tyuYcR1h-W1TzdHYL887Z-VMOtrqxEjf1tcP0qEy67tPfhJ8F-LtXA4lUMuXTDnvnYt0APKazzfFny&__tn__=-R

Print Form