Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

strefa 3_Miasto Płock 2017/10/24

Na naszym stoisku będzie można spotkać się z Prezydentem Miasta Płocka – Andrzejem Nowakowskim i jego Zastępcą ds. Rozwoju i Inwestycji panem Jackiem Terebusem, przedstawicielami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg oraz Prezesem spółki ARS zajmującej się rewitalizacją Starego Miasta.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje zarówno o ofercie dotyczącej gruntów, jak i systemu zachęt dla inwestorów. Okazją do rozszerzenia bazy działek przeznaczonych na działalność inwestycyjną jest realizowana w naszym mieście budowa obwodnicy miejskiej, która to inwestycja udostępni nowe, atrakcyjne grunty w naszym mieście

Samorządowcy będą mogli spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za innowacyjne i wielokrotnie nagradzane projekty realizowane m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nasi eksperci oferują wyjątkowe doświadczenia dotyczące projektów z zakresu SMART CITY, rewitalizacji budynków w zabytkowej części miasta, rozwoju sieci drogowej i wielu innych.

Na stoisku będą również obecni przedstawiciele centrum CIFAL Płock, które bardzo aktywnie współpracuje z Ministerstwem Rozwoju przy realizacji programu rozwojowego dla Ukrainy. Staramy się również wspierać z samorządowców w naszym kraju, dążąc do rozpowszechniania praktycznej wiedzy i dobrych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju miast.

Ponadto będziemy również szerzej informowali o organizowanym w Płocku Międzynarodowym Forum PPP, które odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2017 roku. rzygotowywane wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń w tym zakresie pomiędzy samorządowcami, prawnikami specjalizującymi się w tej dziedzinie oraz firmami, które uczestniczą w takich projektach.

Nasi eksperci zapraszają również na wydarzenia realizowane w trakcie 8 FRM:

– Prezentacja „Co warunkuje sukces dużego projektu PPP? Przykład Płocka” będzie bazowała na projekcie, który budzi ogromne zainteresowanie samorządowców w naszym kraju. Są to doświadczenia w projekcie termomodernizacji budynków miejskich realizowanym we współpracy z firmą Siemens. Prezentacja została przygotowana w formule warsztatowej, bazującej na bezpośredniej interakcji z osobami odpowiedzialnymi za płocki projekt PPP. Taka forma umożliwi zadawanie pytań  i wymianę doświadczeń pomiędzy organizatorami i uczestnikami. W trakcie warsztatów postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie dla samorządowców – czy warto się angażować w taki projekt, jakich trudności można się spodziewać, na co zwracać uwagę oraz – co najważniejsze – jakich korzyści może spodziewać się strona publiczna realizując projekty inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Print Form