Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

strefa 29_Fundacja UNIMOS, EuroInversia 2017/10/24

Strefa Synergii

ARMSA_PPT_UNIMOS_ Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny

 

Partnerzy:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

Płocki Park Przemysłowo Technologiczny wraz z Mazowieckim Klastrem Chemicznym oraz Fungibusters – startupem chemicznym i Inwill – startupem technologicznym

Fundacja UNIMOS wraz z AgroBio Cluster oraz firmami Euroinversia i  Rec.On

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny- Park Spółdzielczy w Płońsku wraz z Klastrem Bezpieczna Żywność

 

Partnerami Strefy są podmioty wchodzące w skład ekosystemu mazowieckich instytucji regionalnych oraz współpracujących z nimi klastrów, które poprzez wspólne działania i realizację komplementarnych, sieciowych projektów aktywnie oddziałują na wzrost i konkurencyjności regionu. Prezentacje partnerów będą dokonywane na poszczególnych stoiskach strefy podczas Forum.

 

Aktywności w Strefie Synergii:

Strefa AgroBioCluster, UNIMOS, EuroInversia i REC.on:

 

25.10

– Showcooking na bazie produktów regionalnych i tradycyjnych tradycyjnych i regionalnych należących lub pretendujących do wpisu do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze wraz ze szkoleniem digital media i wykorzystaniem narzędzi internetowych do zwiększania zasięgu, budowania wizerunku oraz rozwijania sprzedaży

– Szkolenie warsztatowe – Szkolenie z digital marketingu promujące produkty tradycyjne i regionalne z terenu Mazowsza

26.10

– Warsztat kulinarny – Zwiększanie popularności produktów tradycyjnych i lokalnych na Mazowszu oraz popularyzacja idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

– Szkolenie – Sprzedaż i marketing w oparciu o doświadczenia zagraniczne

– Coaching – Jak skutecznie budować alianse międzynarodowe i sprawnie zarządzać współpracą z zagranicznymi partnerami?

– Coaching eksportowy – Rozwój eksportu i strategie internacjonalizacji MSP

Print Form