Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

strefa 27_Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 2017/10/24

Wspieramy polskie innowacyjne podmioty w skutecznym aplikowaniu o środki z europejskiego programu Horyzont 2020. Działamy na rzecz naukowców, jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Zespół KPK PB UE wraz z Siecią KPK to eksperci z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy bezpłatne szkolenia, warsztaty i konsultacje przy przygotowaniu wniosków projektowych.

Program Ramowy Horyzont 2020 to największy jak dotąd program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany w latach 2014-2020. Budżet programu to blisko 80 mld euro. Program pozwala zwiększyć liczbę przełomowych dokonań i odkryć oraz przenosić pomysły z laboratoriów na rynek. Horyzont 2020 jest finansowany przez Komisję Europejską i skierowany jest do różnych podmiotów: jednostek naukowych, przedsiębiorstw – dużych, małych i średnich –  indywidulanych naukowców, jednostek administracji samorządowej, organizacji pozarządowych.

Na 8. Forum Rozwoju Mazowsza zaprezentujemy ofertę Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dofinansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. 26 października br. w godz. 10.30-11.30 przeprowadzimy warsztat na temat wsparcia dla innowacyjnych MŚP i dużego przemysłu. Zapraszamy na nasze stoisko oraz do udziału w warsztacie.

 

Kontakt:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

www.kpk.gov.pl

Twitter @KPK_PL

 

Facebook @KPK.Polska

 

 

Print Form