Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

strefa 25_Centrum Nauki Kopernik 2017/10/24

– Pudełko edukacyjne WODA – pudełka edukacyjne Centrum Nauki Kopernik to autorskie pomoce dydaktyczne wspomagające nauczanie na różnych poziomach kształcenia. Zawierają materiały i scenariusze niezbędne do przeprowadzania eksperymentów. Szósty już zestaw w rodzinie poświęcony jest wodzie. Pudełko „Woda” zawiera sprzęt, materiały i scenariusze pozwalające w interdyscyplinarnym ujęciu poznać właściwości chemiczne, fizyczne oraz optyczne najbardziej rozpowszechnionej cieczy na świecie – wody. Pudełko edukacyjne WODA będzie służyło jako pomoc edukacyjna w projekcie Szkoła Bliżej Nauki, realizowanym z wykorzystaniem funduszy UE dla Mazowsza.

Projekt „Szkoła bliżej nauki” został przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczyć w nim będzie blisko 2000 uczniów i uczennic oraz ponad 160 nauczycieli i nauczycielek z Warszawy i okolicznych gmin. Naszym podstawowym celem jest stworzenie w szkołach, na terenach objętych programem, warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej. W projekcie „Szkoła bliżej nauki” stawiamy na zacieśnienie relacji edukacji z nauką. Chcemy doskonalić kompetencje zawodowe nauczycieli i wyposażyć szkolne pracownie, aby umożliwić stosowanie metody badawczej w procesie nauczania i zapewnić wsparcie uczniom i uczennicom, przyjmującym metodę w trakcie uczenia się. W projekcie zaplanowaliśmy warsztaty wprowadzające nowe metody pracy nauczycieli i doposażenie szkół w zestawy edukacyjne.

 

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK). Centrum Nauki Kopernik stanowi pomost łączący edukację formalną i nieformalną. Korzystając z zaufania społecznego, jakim nas obdarzono, a także czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń i najnowszych osiągnięć nauki, możemy mieć realny wpływ na zmianę sposobu kształcenia w Polsce. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym prowadzone będą eksperymentalne badania nad procesami uczenia się, w wyniku których powstaną nowatorskie metody i narzędzia edukacyjne.

 

Print Form