Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Stefan Kamiński 2017/10/23

Stefan Kamiński
Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Przez wiele lat był członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów oraz członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP. Jest członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego oraz strategii Polski dotyczącej Porozumienia ITA (z punktu widzenia interesów przemysłu elektronicznego w Polsce). Członek wielu zespołów roboczych dotyczących klasyfikacji towarów elektronicznych (głównie w MF i DG TAXUD). Współautor „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” – przyjętej przez Radę Ministrów 7 stycznia 2003 roku. Członek Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, Członek Rady Programowej klastra „IUSER”, Członek Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego. Współautor i szef wielu zespołów roboczych przygotowujących dokumentacje przetargowe dla alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych (razem ponad 35 dokumentacji).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznakę KIG, zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Integrowanie usług dla mieszkańców” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

Print Form