Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Softwarely Sp. z o.o. 2018/10/05

 

Firma Softwarely istnieje na rynku od 2014 roku. Aktualnie działa jako usługodawca tworzący oprogramowanie i rozwiązania informatyczne dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Firma tworzy m.in. kompleksowe rozwiązania służące do zbierania, przetwarzania i analizy dużych wolumenów, nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi klasy Big Data, Business Intelligence, ETL oraz wdraża systemy zarządcze w oparciu o narzędzia i metody data science, drążenie danych, modele analityczne, modele predykcyjne, rozproszone algorytmy oraz sztuczną inteligencję.

Więcej informacji:   https://softwarely.pl

 

SOFTWARELY NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Zaprezentuje:

  • Sieć urządzeń pomiarowych – monitorującą parametry środowiskowe i mikrobiologiczne. Będzie ona zaprezentowana w następujący sposób
  • Wyniki obejmujące: analizy mikrobiomów, katalog zagrożeń biodeterioracyjnych, analizę PM powietrza, wahania RH/T, liczbę odwiedzających i opracowanie modelu przewidującego zagrożenia w oparciu o zmieniające się parametry środowiskowe.
  • Sieć czujników – opartą na architekturze WSN która jest skalowalna, samokonfigurująca i samoorganizująca.
  • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań do samoorganizacji sieci – metod adresowania kontekstowego, algorytmów i protokołu hierarchicznego routingu kontekstowego, metod przesyłania danych w oparciu o identyfikatory kontekstu, pozwoli na skuteczniejsze zastosowanie w większej skali sieci Internetu Rzeczy.
  • Ostateczny wynik projektu: prototyp platformy działającej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, będzie to odpowiadać VII poziomowi gotowości technologicznej TRL VII.
Print Form