Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) 2018/09/25

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) to pierwszy w regionie (oraz kraju) interdyscyplinarny i międzysektorowy ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się. W oparciu o wyniki badań tworzone będą innowacyjne produkty edukacyjne oraz usługi, nad którymi będą pracować interdyscyplinarne zespoły, złożone z edukatorów, designerów i badaczy z dziedzin tak różnych jak: psychologia, socjologia, antropologia, pedagogika, nauki przyrodnicze i ścisłe. Nowe rozwiązania (gry i zabawki edukacyjne, pomoce naukowe, formaty zajęć, eksponaty, standardy i rekomendacje) odpowiadać będą wyzwaniom współczesności i przyczyniać się do unowocześnienia edukacji.

Projektowane tu produkty i rozwiązania edukacyjne oraz z zakresu komunikacji naukowej będą wspierać rozwój edukacji STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), sprzyjającej kształtowaniu kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie – krytycznego myślenia, umiejętności wyszukiwania informacji, twórczego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej. Dzięki współpracy z biznesem wypracowane rozwiązania będą wprowadzane na rynek komercyjny i znajdą zastosowanie m.in. w: edukacji, IT, przy tworzeniu zabawek, czy nowych technologii.

Nowocześnie wyposażone przestrzenie badawcze PPK wykorzystywane będą przez konsorcjantów, ale także wynajmowane zewnętrznym podmiotom do wytwarzania produktów i usług, prowadzenia badań własnych oraz wspólnych z CNK. Z wyników badań i testów, dotyczących konkretnych rozwiązań, będą mogły (w sposób bezpośredni lub pośredni) skorzystać firmy produkujące pomoce szkolne, narzędzia do rozwoju kreatywności, prowadzące zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców, szkoły językowe, firmy szkoleniowe, które prowadzą kursy rozwijające określone kompetencje u dorosłych, firmy technologiczne czy projektujące innowacyjne rozwiązania z pogranicza designu i edukacji.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie działać w ramach konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą: Centrum Nauki Kopernik, Moje Bambino oraz BeCreo Technologies – firmy zainteresowane badaniem wpływu technologii na proces uczenia się, tworzeniem czy udoskonalaniem produktów edukacyjnych.

Firma Samsung Electronics – Sponsor PPK, będzie współrealizować projekty związane z technologiami w edukacji, inkubatorami przedsiębiorczości i rozwojem smart city.

Więcej informacji: www.kopernik.org.pl

Print Form