Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

ppłk. rez. dr inż. Jarosław Sulkowski 2018/09/28

ppłk. rez. dr inż. Jarosław Sulkowski
Zastępca Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

Specjalność: Elektronika, Telekomunikacja, Radio-Nawigacja, Integracja i obsługa systemów LINK, GPS, CSAR, Systemy ochrony własnej i Walki Elektronicznej.

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną (WAT) na wydziale Elektroniki, gdzie uzyskał stopień doktora za pracę pt. „Metoda filtracji sygnałów z systemu NAVSTAR GPS w celu określania orientacji przestrzennej obiektów. W 2007 r. wyznaczony na stanowisko Kierownika Zakładu Naukowo-Badawczego Integracji Systemów C4ISR w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz na Oficera Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki ITWL (COMSEC). W 2012 r. pozostając na stanowisku Kierownika Zakładu, zostaje mianowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń. W 2013 r. wyznaczony na stanowisko Dyrektora Centrum Naukowego Lotnictwa (utworzonego przez instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Wyższą Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie.

Jest autorem licznych publikacji z obszaru elektroniki. Uczestniczy w organizacjach i komitetach naukowych współpracujących bezpośrednio z: NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi RP, jak również Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. irma Kross jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Od pomysłu do wdrożenia, czyli o komercjalizacji wyników prac B+R”, która odbędzie się 18 października w godzinach 13.30-14.30.

Print Form