Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

ppłk. rez. dr inż. Jarosław Sulkowski 2018/09/28

ppłk. rez. dr inż. Jarosław Sulkowski
Zastępca Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

Specjalność: Elektronika, Telekomunikacja, Radio-Nawigacja, Integracja i obsługa systemów LINK, GPS, CSAR, Systemy ochrony własnej i Walki Elektronicznej.

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną (WAT) na wydziale Elektroniki, gdzie uzyskał stopień doktora za pracę pt. „Metoda filtracji sygnałów z systemu NAVSTAR GPS w celu określania orientacji przestrzennej obiektów. W 2007 r. wyznaczony na stanowisko Kierownika Zakładu Naukowo-Badawczego Integracji Systemów C4ISR w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz na Oficera Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki ITWL (COMSEC). W 2012 r. pozostając na stanowisku Kierownika Zakładu, zostaje mianowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń. W 2013 r. wyznaczony na stanowisko Dyrektora Centrum Naukowego Lotnictwa (utworzonego przez instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Wyższą Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie.

Jest autorem licznych publikacji z obszaru elektroniki. Uczestniczy w organizacjach i komitetach naukowych współpracujących bezpośrednio z: NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi RP, jak również Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. irma Kross jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Od pomysłu do wdrożenia, czyli o komercjalizacji wyników prac B+R”, która odbędzie się 18 października w godzinach 13.30-14.30.

Print Form