Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Politechnika Warszawska 2018/10/08

 

Politechnika Warszawska to największa oraz pierwsza w rankingach uczelnia techniczna w Polsce. Podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza jest reprezentowana przez:

 • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW)
 • oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii  CEZAMAT.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest wiodącą na Mazowszu jednostką pomagającą we współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jego zadaniem jest realizacja innowacyjnych projektów naukowo-badawczych, zapewnienie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz współpracy nauki i biznesu.

CZIiTT PW koordynuje procesy komercjalizacji i transferu technologii z ośrodków naukowych do podmiotów biznesowych. Dzięki pracy Centrum wynalazki, rozwiązania naukowe opracowywane na Politechnice Warszawskiej trafiają do przemysłu, a finalnie korzystają z nich mieszkańcy Mazowsza, a nawet całej Polski.

Ważnym elementem funkcjonowania CZIiTT PW jest realizacja projektów naukowo-badawczych dotyczących: wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, badania wzajemnych potrzeb i oczekiwań nauki i biznesu, analiz rynku pracy uwzględniając relacje pomiędzy systemem kształcenia a oczekiwaniami pracodawców.

CZIiTT PW to także miejsce organizacji targów, konferencji, kongresów i spotkań nauki, biznesu i administracji. Od początku jego istnienia odbyło się w nim ponad 2000 wydarzeń, w których wzięło udział ok 80 tys. uczestników.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) jest jedną z największych inwestycji w zakresie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską przewidywał ustanowienie sieci pięciu laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia oraz niezbędną infrastrukturę. Laboratoria Centrum prowadzić będą prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, posiadającymi potencjał komercyjny, technologiami, które będą miały wpływ na rozwój gospodarki i sukces ekonomiczny Polski.

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA PODCZAS 9 FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

zaprezentuje:

 • Innowacyjne rozwiązania technologiczne opracowane przez Wydziały PW oraz jednostki pozawydziałowe: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT PW) oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej zaprasza na debatę i konsultacje.
 • Firma Pro-Development promująca inicjatywę Kampus+ (wraz z Politechniką Warszawską) będzie mówić o innowacjach w regionie, projektowaniu przestrzeni, rozwoju i wdrażaniu rozwiązań Smart City. W konsorcjum naukowym wraz z Politechniką Warszawską przedstawi materiały dotyczące projektu Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej – finansowanego z programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego.
 • Postępy w pracach na projektem Kampus Nowych Technologii  oraz inicjatywą Kampus+ (zasięg, koncepcje, wizualizację).
 • Otwarte dyskusje z potencjalnymi i obecnymi parterami zarówno ze środowiska biznesu jak i instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej czy samorządu.

 

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Konsultacje zorganizowanie przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

 

Sztuczna inteligencja (SI)
Kiedy? 17 października, godz. 11.00 – 11.30
Zapisy: Bez zapisów. Wymagana jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM.
Zakres konsultacji:
 • Ramy prawne sztucznej inteligencji (SI)
 • Sztuczna inteligencja – szansa, czy zagrożenie?
 • Treści tworzone przez roboty, a prawa autorskie
Konsultacje prowadzi: dr Agnieszka Wilk-Ilewicz
Elektromobilność i pojazdy alternatywne
Kiedy? 17 października, godz. 12.00 – 13.30
Zapisy: Bez zapisów. Wymagana jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM.
Zakres konsultacji:
 • Jak opracować analizę wpływu stref (impact assessment)?
 • Jak docierać i edukować lokalną społeczność?
 • Jak stosować ustawę o elektromobilności i pojazdach alternatywnych?
Konsultacje prowadzą:

dr Helena Bulińska-Stangrecka

dr Robert Zajdler

Funkcjonowanie stref niskiej emisji i stref ograniczonego ruchu w miastach europejskich
Kiedy? 17 października, godz. 13.30 – 15.00
Zapisy  Bez zapisów. Wymagana jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM.
Zakres konsultacji:
 • potencjał car-sharingu
 • elektryfikacja transportu miejskiego
Konsultacje prowadzi: Jacek Mizak – Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
Środowiskowe aspekty funkcjonowania stref niskiej emisji
Kiedy? 17 października, godz. 13.30 – 15.00
Zapisy  Bez zapisów. Wymagana jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM.
Zakres konsultacji:
 • jak walczyć z emisją w transporcie?
 • jak wspólnie podejmować działania w celu ograniczenia emisji w regionie
Konsultacje prowadzi: Emilia Piotrowska, Warszawski Alert Smogowy

Zobacz live z dr Robertem Zajdlerem, prezentujący wycinek aktywności Politechniki Warszawskiej podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza:

Rozmowa z naszym GOŚĆIEM SPECJALNYM dr Robertem Zajdlerem, radca prawnym, pełnomocnikiem dziekana ds współpracy międzynarodowej m.in o swiatowych trendach w dziedzinie elektromobilności, o wyzwaniach z tym związanych i czy już niedługo nastanie moda na samochody elektryczne

Opublikowany przez Fundusze dla Mazowsza Wtorek, 2 października 2018

Print Form