Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Paweł Jordan 2017/10/06

Paweł Jordan
Prezes Stowarzyszenia BORIS

Trener, coach, doradca, innowator. Prezes Stowarzyszenia BORIS. Superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych. Ukończył studia w ramach ISNS UW. Jeden z inicjatorów Centrum Wolontariatu, sieci SPLOT, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw. Członek Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Z jego rad korzystał także m.in. UNDP Umbrella Project oraz Open Society Institute N.Y. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrody zespołowej MPiPS oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Warszawy”. Przygotował i przeprowadził wiele programów szkoleniowych i doradczych dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w kierunku wprowadzenia zmiany społecznej – w tym wypracowania strategii programowej i finansowej, samooceny i rozwoju organizacji, planowaniu, aktywizacji społeczności lokalnych, wolontariatu.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Animowanie lokalnych społeczności” 25 października w godzinach 15.00-16.00.

Print Form