Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2018/09/28

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizującą zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od 10 lat wspiera polskich przedsiębiorców i naukowców w rozwoju nowatorskich przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Centrum bierze aktywny udział w procesie budowy ekosystemu wspierania innowacji i podejmuje działania mające na celu wykorzystanie potencjału polskich badaczy i przedsiębiorców. Jest również Instytucją Pośredniczącą, m.in. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR).

Więcej informacji: www.ncbr.gov.pl

 

NCBR NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprezentuje swoją ofertę skonstruowaną z myślą o potrzebach przedsiębiorców. Zapewni również konsultacje ekspertów, w tym nt.: możliwości uzyskania dotacji na działania, które pozwolą przedsiębiorcom na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, NCBR wprowadził proste zasady ubiegania się o dofinansowanie, m.in. znacząco ograniczając formalności i skracając czas oceny wniosków. Podczas spotkań ekspert NCBR zaprezentuje ofertę dofinansowań, ogólne zasady udziału w konkursach oraz przedstawi na konkretnych przykładach, jak korzystać ze wsparcia NCBR.

 

WARSZTATY W STREFIE PARTNERA

Dotacje na B+R bez tajemnic – oferta wsparcia dla przedsiębiorców z funduszy europejskich
Kiedy?

18 października, w godz. 12.00 – 13.00

Zapisy:

Bez zapisów. Nie zapomnij jednak zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Konsultacje prowadzi:

Joanna Makocka – od ponad 9 lat jest zawodowo związana z zarządzaniem programami i projektami. Od 2012 roku pracuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie dotychczas odpowiadała za koordynację programów krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie od 2018 roku, zajmuje się działaniami promującymi działalność i usługi NCBR m.in. organizując spotkania dla przedsiębiorców w różnych regionach Polski.

 

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Konsultacje dotyczące oferty NCBR – kierowanej do przedsiębiorców
Kiedy?

17 października, w godz. 10.30 -16.00

18 października, w godz. 10.00 – 15.00

Zapisy:

Bez zapisów. Nie zapomnij jednak zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Konsultacje prowadzą:

Dorota Toczyska – od 9 lat zawodowo związana z funduszami w charakterze: Wnioskodawcy i Beneficjenta, pracownika Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej. W latach 2009-2011 ze strony Wnioskodawcy i Beneficjenta specjalista finansowy odpowiedzialna za weryfikację budżetów, rozliczanie wydatków w 7 równolegle prowadzonych projektach. W latach 2011-2015 jako pracownik Instytucji Wdrażającej odpowiedzialna za rozliczanie projektów w ramach POIG. Od 2015 osoba odpowiedzialna za opracowywanie dokumentacji konkursowej, ocenę wniosków według kryteriów formalnych i merytorycznych, liczne szkolenia dla Ekspertów NCBR oraz nadzór nad procesem oceny w ramach wszystkich konkursów 2017-2018 realizowanych przez NCBR (krajowe, strategiczne i w ramach POIR).

Joanna Makocka – od ponad 9 lat jest zawodowo związana z zarządzaniem programami i projektami. Od 2012 roku pracuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie dotychczas odpowiadała za koordynację programów krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie od 2018 roku, zajmuje się działaniami promującymi działalność i usługi NCBR m.in. organizując spotkania dla przedsiębiorców w różnych regionach Polski.

Jacek Smyła – koordynator projektu w Dziale Koordynatorów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W NCBR zajmuje się głównie wsparciem całości działań związanych z prowadzoną przez Centrum oceną merytoryczną / opinią w ramach programów i projektów głównie współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanymi z sektorem badawczo rozwojowym,. Wcześniejsza kariera zawodowa obejmowała sprawy związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych, w tym również finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinach edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki.

Print Form