Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

NanoSanguis SA 2018/09/25

NanoSanguis to zespół stworzony przez młodych i ambitnych naukowców, którzy w pełni angażują się w rozwój technologii terapii związanych z nośnikami tlenu, przy wsparciu ekspertów biznesowych z dwóch funduszy typu Venture capital.

Misją NanoSanguis (polskiej spółki biotechnologicznej wchodzącej w skład NanoGroup) jest zapewnienie bezpiecznego substytutu czerwonych krwinek każdemu potrzebującemu pacjentowi, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego, czy przekonań religijnych. Co dwie sekundy ktoś na świecie potrzebuje krwi, a zapotrzebowanie na krew od dawców gwałtownie wzrasta. Szacunki wskazują, że do 2030 roku możemy mieć do czynienia z deficytem wynoszącym 3 miliony jednostek krwi. Ten niedobór mogą pokryć sztuczne zamienniki krwi i skutecznie przełożyć się na możliwość ratowania ludzkiego życia. Zespół NanoSanguis opracowuje innowacyjne i bezpieczne substytuty czerwonych krwinek, które mogą zastępować naturalną krew do transfuzji.

W NanoSanguis rozpoznano także inne znaczące pole potencjalnego zastosowania technologii syntetycznych nośników tlenu: związane z przechowywaniem i transportem narządów przeznaczonych do przeszczepów. Poprawa istniejącego obecnie sytemu transportu narządów wydaje się kluczowa, ponieważ z powodu niefizjologicznych warunków przewożenia wiele przeszczepów kończy się niewydolnością narządową. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w krajach, gdzie odległości między szpitalami w różnych miastach są duże, a transport trwa godzinami. NanoSanguis prowadzi prace, które pozwolą zastosować syntetyczny nośnik tlenu w systemach transportu narządów nie tylko w celu zapewnienia warunków fizjologicznych, ale także zapewnienia organowi możliwości częściowej regeneracji przed przeszczepem.

Więcej informacji: www.nanosanguis.com

 

NANOSANGUIS NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Nanosanguis zaprezentuje:

Projekt „Substytut Czerwonych Krwinek”

Projekt dofinansowany w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020 „Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw — typ projektów — Projekty badawczo-rozwojowe”.

Jego przedmiotem jest przeprowadzenie prac B+R, w celu opracowania bezpiecznego substytutu czerwonych krwinek, tzw. „sztucznej krwi”, do zastosowań terapeutycznych u ludzi. Unikatowy produkt będzie mógł być stosowany także przez osoby, które ze względów światopoglądowych, czy religijnych, odmawiają leczenia z wykorzystaniem krwi ludzkiej lub produktów zawierających składniki odzwierzęce.

Rozwiązanie cechuje się wysoką innowacyjnością, ponieważ produkty tego typu nie są obecnie oferowane ani w kraju, ani za granicą (na rynku europejskim, czy w USA). Stale rosnący popyt na krew i jej składniki, w połączeniu z ograniczeniami krajowych systemów krwiodawstwa i krwiolecznictwa sprawiają, że zapotrzebowanie na rezultaty projektu jest bardzo duże. Może on w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy zdrowia i ratowania życia ludzi.

Rezultaty projektu mogą być interesujące zarówno dla personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarki), jak i wszystkich, którzy przy wykonywaniu zabiegów medycznych mogą wymagać transfuzji krwi. Odrębną grupę odbiorców mogą tworzyć duże firmy farmaceutyczne, zainteresowane zakupem licencji.

Podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza NanoSanguis zaprezentuje założenia, wyniki badań oraz dotychczas osiągnięte rezultaty zarówno projektu „Substytut czerwonych krwinek”, jak i innych realizowanych projektów.

 

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Poszukiwania preparatów krwiozastępczych – aktualne światowe trendy
Kiedy? 17 października, godz. 11.00 – 13.00

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Kogo zapraszamy?

Wszystkich zainteresowanych tematyką badań prowadzonych nad opracowaniem preparatów krwiozastępczych.

Konsultacje prowadzone indywidualnie lub w grupach do 5 osób.

Ekspert prowadzący:

Joanna Graffstein – biotechnolog, specjalista ds. badań biologicznych w firmie NanoSanguis SA. Na co dzień zajmuje się syntezą oraz optymalizacją preparatu krwiozastępczego oraz płynu perfuzyjnego, a także badaniami kontaktu opracowywanych produktów z krwią ludzką.

Foto: NanoSanguis

Normotermiczna perfuzja narządów przyszłością w transplantologii
Kiedy? 17 października, godz. 13.00 – 15.00

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Kogo zapraszamy? wszystkich zainteresowanych tematyką urządzeń medycznych do przechowywania i transportu narządów oraz normotermicznej perfuzji organów
Ekspert prowadzący:

Wojciech Frąckowiak– inżynier konstruktor w firmie NanoSanguis SA. Na co dzień pracuje nad konstrukcją prototypu urządzenia do normotermicznej perfuzji organów oraz modelowaniem matematycznym procesów biologicznych.

Foto: NanoSanguis

Z czego wynika potrzeba opracowania substytutu czerwonych krwinek? Deficyt krwi od dawców jako problem globalny
Kiedy? 18 października, godz. 10.00-12.00

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Kogo zapraszamy?

Wszystkich zainteresowanych tematyką transfuzji krwi oraz deficytu dawców krwi.

Konsultacje prowadzone indywidualnie lub w grupach do 5 osób.

Ekspert prowadzący

Magdalena Dresler – biotechnolog, specjalista badań in vitro w firmie NanoSanguis SA. Na co dzień odpowiada za prowadzenie badan cytotoksyczności oraz hemokompatybilności opracowywanego preparatu krwiozastępczego.

Foto: NanoSanguis

Komercjalizacja innowacyjnych technologii – jak się przygotować do spotkania z inwestorem
Kiedy? 18 października w godz. 12.00-14.00

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Kogo zapraszamy?

Wszystkich zainteresowanych komercjalizacją wynalazków z dziedziny biotechnologii, w szczególności młodych ludzi z pomysłem na innowacyjny produkt, którzy poszukują źródeł finansowania swojego projektu.

Konsultacje prowadzone indywidualnie lub w grupach do 5 osób.

Ekspert prowadzący:

Kamil Kopeć – dyrektor ds. organizacyjnych w firmie NanoSanguis SA. Na co dzień zajmuje się kwestiami finansowymi, prawnymi i organizacyjnymi spółki oraz prowadzeniem projektów od strony organizacyjnej. Z wykształcenia biotechnolog.

Foto: NanoSanguis

 

Zobacz wypowiedź Agaty Stefanek, Prezesa i współzałożycielki firmy na Facebooku:

https://www.facebook.com/MJWPU/videos/322112575258976/?__xts__%5B0%5D=68.ARCUglX_qUMVuo2jkX_k2V-WraGrQMpgTHGWAiyBsTRz9B_g0eL-_hDsLYV9To4Azko-wo3v7wQ-GFG0dcMoY7BpinPQIvkNa1b9jptvjzM2g0T8hdxxnNltLe9cVY4Y-gysb0JlXKNCfBz_yFMbqGPWzn2u-4iJ1NG4wDZFSNLC_wK4yV42&__tn__=-R

 

 

 

Print Form