Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Miasto stołeczne Warszawa 2018/10/05

 

Miasto stołeczne Warszawa jest stolicą Polski i województwa mazowieckiego. Jednocześnie jest największym miastem kraju. Warszawę zamieszkuje blisko 1,8 mln mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi ponad 500 km². Miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu.

Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Miasto wykonuje zadania przewidziane przepisami dotyczącymi samorządu gminnego i powiatowego, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające ze stołecznego charakteru Miasta, określone w szczególności w ustawie warszawskiej. Dzielnicami Miasta są: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz.

Warszawa – jedno z najważniejszych miast w całej Europie środkowo-wschodniej. Nowoczesna metropolia, napędzana przedsiębiorczością, aktywnością i zaangażowaniem mieszkańców. Miejsce, które w centrum uwagi stawia dobro ludzi, kierując się dostępnością, otwartością i różnorodnością.

W ciągu ostatnich lat Warszawa nieustannie zmieniała swoje oblicze, stając się piękniejszą, nowocześniejszą i wygodniejszą dla mieszkańców oraz turystów. Pojawiające się nowe inwestycje w znacznym stopniu budują wizerunek stolicy jako przyjaznej metropolii. Realizowane projekty społeczne, nie tylko czynią życie warszawiaków łatwiejszym, ale także stanowią wyraz wspólnych, europejskich wartości, takich jak solidarność i zaangażowanie. Zmiany nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do tej pory stolica pozyskała z budżetu UE ponad 16,5 mld zł, co w przeliczeniu daje aż 9,4 tys. zł na jednego mieszkańca.

Więcej informacji:   www.um.warszawa.pl

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Zaprezentuje:

  • dotychczasowe osiągnięcia Metropolii Warszawskiej w ramach specjalnego instrumentu finansowego, wykraczającego poza dotychczasowe schematy programowania funduszy unijnych – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W jego ramach Warszawa we współpracy z 39 sąsiednimi gminami – przy wsparciu funduszy unijnych – realizuje projekty, których wspólnym celem jest niwelowanie problemów o skali ponadlokalnej oraz wykorzystanie wspólnego potencjału aglomeracyjnego, zarówno w zakresie infrastrukturalnym (trasy rowerowe, parkingi P+R), jak i gospodarczo-społecznym (e-usługi publiczne, edukacja dzieci i młodzieży, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3).

 

  • inne projekty realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, do których zaliczamy między innymi: utworzenie portalu e-usług Warszawy, zintegrowaną platformę wymiany danych w warszawskiej Straży Miejskiej, rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie, zakup sprzętu do akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, ochronę bioróżnorodności z elementami edukacji ekologicznej, modernizację i wyposażenie warszawskich teatrów, program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy.

 

  • działania realizowane w ramach projektu pn. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, którego celem jest dostarczenie mieszkańcom regionu jak najszerszej i najbardziej fachowej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów. Zadaniem Punktu Europe Direct jest udzielanie informacji, pobudzanie dyskusji na tematy związane z Unią Europejską, wskazywanie możliwości wykorzystywania środków z funduszy europejskich, a także organizowanie spotkań i konferencji w tym zakresie. Działalność Punktu umożliwia również bezpośredni dostęp do informacji, porad oraz pomocnych wskazówek związanych z unijnym prawodawstwem, polityką, jak i programami finansowanymi z budżetu Wspólnoty. Ponadto, obywatele Unii Europejskiej uzyskają pomoc w znalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące jej funkcjonowania. Ponadto w ramach ww. Punktu, organizowane są: warsztaty i seminaria, dotyczące tematyki europejskiej, Europejskie Wykłady Otwarte, czyli spotkania poświęcone różnorodnym tematom związanym z praktycznym wpływem Unii Europejskiej na życie mieszkańców, Lekcje Europejskie dla dzieci i młodzieży oraz konkursy o tematyce europejskiej, kilkudniowe imprezy plenerowe, dystrybucja bezpłatnych materiałów i broszur o Unii Europejskiej i jej działaniach na rzecz różnych grup społecznych.
Print Form