Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Miasto Siedlce 2018/09/28

 

O PARTNERZE

Siedlce są miastem o powierzchni 31,86 km2, położonym we wschodniej części woj. mazowieckiego. Zamieszkuje je 77.653 mieszkańców; stopa bezrobocia wynosi 5,4%. Miasto jest dobrze skomunikowane  ważnym szlakom drogowym i kolejowym (E30 i E20).

Szeroko rozumiana infrastruktura techniczna, dostępna dla mieszkańców i przedsiębiorców, jest dobrze rozwinięta – 99% ludności miasta ma dostęp do wodociągu, a 98% do kanalizacji. Dobrze rozwinięta jest również infrastruktura gazowa i drogowa. Obiekty użyteczności publicznej, zakłady pracy oraz budynki wielorodzinne korzystają z ciepła systemowego, które dostarcza PEC w wyniku zastosowania wysokosprawnej kogeneracji.

Siedlce, jeden z trzech subregionalnych ośrodków w regionie, są znaczącym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. Największe zakłady działają w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, budowlanej, produkcji maszyn i wyrobów metalowych.

Ważnym elementem dynamizującym procesy rozwojowe miasta jest szkolnictwo ponadpodstawowe i wyższe. Na wszystkich poziomach, łącznie z wyższym, można kształcić się w Siedlcach dzięki 2 uczelniom – Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu oraz Collegium Mazovii Innowacyjnej Szkole Wyższej. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie kształcenia obejmuje m.in. klasy patronackie, praktyki , staże oraz wsparcie finansowe lub rzeczowe dla szkół.

W odrestaurowanych zabytkowych obiektach kulturalnych miasta odbywają się liczne imprezy organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne i Muzeum Diecezjalne, w którym znajduje się jedyny w Polsce obraz El Greca „Ekstaza świętego Franciszka”.

Dla fanów sportu i rekreacji organizowane są imprezy na stadionie piłki nożnej, w dostępnych obiektach sportowych, w Aqua Parku i nad Zalewem Muchawka. Na terenie miasta i w jego okolicach istnieje także możliwość uprawiania turystyki rowerowej na oznakowanych trasach turystycznych – w Dolinie Muchawki i Zielonych Siedlcach, Trasie Budzieszyńskiej, Korczewskiej, Reymontowskiej i Wodyńskiej.

Więcej informacji: www.siedlce.pl

 

SIEDLCE NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Miasto Siedlce zaprezentuje działania pokazujące swój wkład w rozwój EkoRegionu:

Eko Budżet

Eko Budżet to inicjatywa kampanii „Siedlce? Naturalnie!” zorganizowanej i prowadzonej przez Zakład Utylizacji Odpadów  Sp z o.o. w Siedlcach. Na początku roku ogłaszana jest lista 12 projektów zagospodarowania terenu o wartości około 100 000 zł każdy. Następnie mieszkańcy Siedlec, w drodze elektronicznego głosowania, wybierają cztery, ich zdaniem, najciekawsze propozycje – po jednej w każdym sektorze.

O tym która inwestycja zostanie finalnie zrealizowana decydują sami mieszkańcy w formie rywalizacji pomiędzy poszczególnymi sektorami o najlepszy współczynnik segregowania odpadów w gospodarstwach domowych. Co miesiąc ZUO publikuje poziomy współczynnika segregacji dla każdego sektora. Zwycięża ten sektor, który na koniec roku osiągnie najwyższy współczynnik.

W wyniku pierwszej edycji Eko Budżetu w 2017 roku zorganizowanego przez Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach i Urząd Miasta Siedlce od 25 maja 2018 Siedlczanie mogą korzystać z rowerowych stacji naprawczych, które zostały zainstalowane na terenie sektora III w 10 lokalizacjach.

Obecnie trwa druga edycja Eko Budżetu i głosowanie na 12 nowych inwestycji, z których ta która wygra, powstanie w jednym  z sektorów w Siedlcach w 2019 roku.

Poniżej  krótkie filmy dotyczące zagadnień związanych z ekologią w Siedlcach

Siedlce miasto przyjazne: http://www.siedlce.pl/components/download/send.php?pos_id=3294

Zielone Siedlce: https://www.youtube.com/watch?v=_vYCvaxs2KA

Plogging Siedlce: https://www.youtube.com/watch?v=XZBuKzuqKQs

Eko budżet : https://www.youtube.com/watch?v=PN1LEaAdy9E

Eko strefa: https://www.youtube.com/watch?v=srdxF-AZV-A

E-auto w Siedlcach

„Polskę czeka szybki rozwój transportu opartego o samochody elektryczne. Jednym z podstawowych warunków powodzenia jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury do ładowania dla tych samochodów. PGE chce aktywnie pobudzać ten rynek” – powiedział Tomasz Jarmicki, prezes PGE Nowa Energia, która jest inicjatorem projektu.

4 września 2018 r. w Siedlcach uruchomiono 5 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycję sfinansowała PGE Nowa Energia – spółka należąca do Grupy PGE.

Trzy szybkie stacje ładowania obsługują ładowanie prądem stałym o mocy 50 kW oraz ładowanie prądem zmiennym o mocy do 22 kW. Ładowanie prądem stałym pozwala na naładowanie baterii samochodowej o przeciętnej pojemności od 0 do 80% w czasie krótszym niż 30 minut. Dwie stacje o normalnej mocy to urządzenia ładujące samochody prądem zmiennym o mocy 2 x 11 kW. Stacje ładowania PGE są udostępnione dla wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych. Można z nich korzystać bezpłatnie, na zasadach promocyjnych, przez sześć miesięcy od momentu uruchomienia.

W najbliższej przyszłości przewiduje się  uruchomienie pilotażowego publicznego systemu wynajmu samochodów elektrycznych na minuty (e-carsharing).

 

Print Form