Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 2018/10/05

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, czyli dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, powołanym na podstawie ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210.), które stanowi regionalną organizację turystyczną określoną w Art. 4. Ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zgodnie ze Statutem, celem MROT jest:

 1. inspirowanie lokalnych organizacji społecznych, instytucji kultury, podmiotów gospodarczych branży turystycznej oraz jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju i tworzenia lokalnych organizacji turystycznych;
 2. promowanie województwa mazowieckiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie;
 3. promowanie walorów turystycznych województwa mazowieckiego;
 4. wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju województwa mazowieckiego;
 5. integracja środowisk turystycznych województwa mazowieckiego;
 6. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie wieloletnich strategii rozwoju turystyki oraz planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
 7. koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych i innych produktów turystycznych;
 8. doskonalenie i szkolenie kadr dla potrzeb turystyki;
 9. inspirowanie i stwarzanie warunków na rzecz rozwoju i promocji produktowej realizowanej przez biura turystyki województwa mazowieckiego;
 10. stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych w województwie mazowieckim;
 11. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 12. podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.

Na dzień 1 grudnia 2017 roku MROT zrzesza 82 samorządów, instytucji kultury, organizacji i przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, w tym 67 aktywnych członków regulujących składki i podejmujących aktywności w ramach MROT.

Czytaj więcej

MROT NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Zaprezentuje:

 • wyniki pierwszych kompleksowych pilotażowych badań turystyki na Mazowszu;
 • przykłady lokalnych sukcesów gospodarczych opartych na rozwoju turystyki;
 • partnerów MROT i firmy, które odniosły największy sukces w sektorze poprzez prezentację ich osiągnięć;
 • możliwości zastosowania nowych technologii w turystyce.

PREZENTACJE W STREFIE MROT

 • “XX lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego” – prowadzi Muzeum Wsi Radomskiej
 • “Łazienki Królewskie – nowoczesne Muzeum” – prowadzi Muzeum Łazienki Królewskie
 • “Nowatorskie podejście do event marketingu w kontekście promocji samorządu i generowania ruchu turystycznego”
 • “Wręczenie Certyfikatów za Najlepszy Produkt Turystyczny” – prowadzi MROT
 • “Sanniki oczami Chopina” – prowadzi Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach
 • “Muzeum przyszłości, a potrzeby zwiedzających. Twórcza kreacja tradycji i nowoczesności” – prowadzi Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • “TOR MODLIN – emocje i bezpieczeństwo” – prowadzi Tor Modlin
 • “Partnerstwo jako sposób rozwoju turystyki lokalnej”
 • “Badania ruchu turystycznego na Mazowszu” – prowadzi MROT
 • “Muzeum Warszawy ODNOWA” – prowadzi Muzeum Warszawy
 • “Z historii szczepień” – prowadzi Muzeum Farmacji
 • “6 rzeczy, o których trzeba pamiętać, aby skutecznie informować o wydarzeniu w Internecie” – prowadzi Coigdzie.pl
 • “Nowe rozwiązania w turystyce edukacyjnej – audioprzewodniki w terenie” – prowadzi Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy
 • “Mazowszańskie fortepiany” – prowadzi PZLPiT Mazowsze

Poznaj szczegóły prezentacji czytaj więcej

WARSZTATY W STREFIE MROT

 • “Krem ekologiczny” – prowadzi Muzeum Warszawy/Muzeum Farmacji
 • “Barwny świat wycinanek” – prowadzi Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • “Na fiołkową nutę” – prowadzi Europejskie Centrum Artystyczne im. F.Chopina w Sannikach
 • “Lekcja kaligrafii” – prowadzi Muzeum Wsi Radomskiej
 • “Frotaż – ozdabianie toreb bawełnianych” – prowadzi Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy
 • “Projektowanie strojów ludowych markerami typu pro marker” – prowadzi MROT we współpracy z EMPIK
 • “Etnodesign – ozdabianie koszulek bawełnianych” – prowadzi MROT we współpracy z EMPIK
 • “Warsztaty kulinarne” – prowadzi Mazowiecka Micha Szlachecka

Poznaj wszystkie szczegóły przygotowanych warsztatów czytaj więcej

INNE PROPOZYCJE (17 i 18.10):

 • Stołeczne Biuro Turystyki zaprezentuje Jedyną w Polsce aplikację Selfie with Chopin – choć brzmi to niewiarygodnie, można zrobić sobie zdjęcie z Fryderykiem Chopinem! I to… w Strefie Turystyka i Kultura 9. Forum Rozwoju Mazowsza! Okulus – multimedialne urządzenie, dzięki któremu można przenieść się w 3D do miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.
 • Runmageddon – na stoisku (II p.) będzie można poznać szczegóły uczestnictwa i współpracy w zakresie Runmageddon.

STREFA DEGUSTRACYJNA (17 i 18.10)

Na degustację regionalnych specjałów z Mazowsza zaprasza MROT i Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka – produkt turystyczny, którego celem i zadaniem jest promocja Mazowsza, jego walorów i zabytków z wykorzystaniem regionalnej kuchni, tradycji i folkloru. Szlak utworzony w 2012 r. jako partnerstwo przedsiębiorców ze Wschodniego Mazowsza. Od 2015 r. działa Fundacja o tej samej nazwie.

 • 17.10, godz. 11.30 – 12.30: degustacja Smaki Mazowsza;
 • 17.10, godz. 15.00-16.00: degustacja Smaki Mazowsza 

Na degustację specjałów ze stolicy zaprasza MROT i Muzeum Warszawy.

 • 18.10, godz. 11.00-12.00: degustacja Smaki Warszawy
 • 18.10, godz. 14.00-15.00: degustacja Smaki Warszawy 

PREZENTACJA FILMÓW (17 i 18.10)

 • “Monix w podróży po Mazowszu” – Płock i Sierpc (17.10, godz. 12.15 – 12.30)
 • “Mazowieckie wesele”oraz “Made in Mazovia” (17.10, godz. 14.00-14.15)
 • “Monix w podróży” – Farma Iluzji i Talaria (18.10, godz. 12.30 – 13.00)
 • “Moda na Mazowsze” (18.10, godz. 14.45 – 15.00)

 

 

Zobacz nagranie live z Dorotą Zbińkowską, Dyrektor Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na obecności podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza:

https://www.facebook.com/MJWPU/videos/293212261493165/?__xts__%5B0%5D=68.ARBf1b-WoUctraCCbYWuIocusk9zaNiTSFlvLNSgDoix6DmBp7k3TFb79QHZOo-9zCLOspZOskE-9lyaeQ_wUviZYUOIQebZ9whKbnsMiKCLmirikUZ7UWsMneplu94czmNVDDqEpW8BYRgbph0qgfkg0eQnbsEZ59Xc5jRAypWHuxiOHG2J&__tn__=-R

Print Form