Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna – działania 2018/10/05

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna – działania

MROT realizuje swoje działania poprzez:

 1. Współpracę z organami administracji rządowej, w tym z POT, z lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji samorządowej oraz przedsiębiorcami, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze turystyki i innymi podmiotami;
 2. Wsparcie informacji turystycznej w województwie mazowieckim i o województwie mazowieckim oraz punktów informacji turystycznej, gromadzenie i przetwarzanie danych o województwie mazowieckim;
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej;
 4. Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki;
 5. Prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza;
 6. Udział w imprezach promocyjnych i targach krajowych oraz zagranicznych;
 7. Organizowanie wyjazdów studyjnych;
 8. Organizowanie konkursów;
 9. Współudział w opracowaniu strategii rozwoju turystyki i jej realizacji;
 10. Inspirowanie powstawania w gminach i powiatach lokalnych organizacji turystycznych (LOT) i bieżącą współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi;
 11. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów MROT.

MROT NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Zaprezentuje:

 • wyniki pierwszych kompleksowych pilotażowych badań turystyki na Mazowszu;
 • przykłady lokalnych sukcesów gospodarczych opartych na rozwoju turystyki;
 • partnerów MROT i firmy, które odniosły największy sukces w sektorze poprzez prezentację ich osiągnięć;
 • możliwości zastosowania nowych technologii w turystyce.
Print Form