Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Mariusz Malinowski 2018/10/15

Samorządowiec, Ekspert ds. rozwoju i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Absolwent Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – uzyskany tytuł magistra prawa.

Studiował również w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie ukończył Leśnictwo w specjalności Ochrona Przyrody i Krajobrazu uzyskując tytuł inżyniera, a następnie Leśnictwo Wielofunkcyjne uzyskując tytuł inżyniera magistra. Ukończył również Studium w zakresie Bankowości i Finansów  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Od 16 lat związany z samorządem terytorialnym, w którym od początku zajmował się tematyką  Unii Europejskiej, zamówieniami publicznymi, oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji, w oparciu o środki pomocowe w ramach różnych Programów Operacyjnych.

Samorządową karierę rozpoczynał od pełnienia funkcji Vice Przewodniczącego Rady Gminy w Kampinosie, następnie w latach 2004 – 2006 pracował w Gminie Kampinos, gdzie poza środkami pomocowymi zajmował się także zamówieniami publicznymi i przygotowywaniem zadań inwestycyjnych.

Następnie w latach 2007 – 2012 jako Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych w Grodzisku Mazowieckim był odpowiedzialny za przygotowywanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych przeznaczonych do współfinansowania ze środków UE, dokumentacji aplikacyjnych niezbędnych do występowania o środki pomocowe, a następnie za wdrażanie projektów do realizacji i nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem i rozliczaniem pozyskanych funduszy.

Zespół którym kierował pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego niemal z każdego priorytetu ( min.: projekty związane z uzbrojeniem stref przemysłowych, budowę dróg, termomodernizację, informatyzację, rewitalizację parków i stawów miejskich, budowę targowiska miejskiego, obiektów zabytkowych) ustanawiając tym samym Grodzisk Mazowiecki jednym z liderów na Mazowszu jako najlepiej i najskuteczniej wykorzystującą fundusze europejskie gminę.

Do Grodziska Mazowieckiego popłynęły również środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na działania związane z edukacją dzieci i młodzieży, oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na sport i lokalne inicjatywy społeczne w ramach działania Leader, oraz fundusze z innych krajowych źródeł pomocowych.

W latach 2013 – 2015 r. jako Dyrektor „Energetyki Ożarów Mazowiecki” kierował Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym w Ożarowie Mazowieckim, gdzie odpowiadał za bezpieczeństwo i komfort mieszkańców związany ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków komunalnych w jednej z najprężniej rozwijających się gmin w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, jaką niewątpliwie jest Ożarów Mazowiecki.

Następnie w okresie 2015  – 2016 r. powrócił do Gminy Kampinos gdzie objął funkcję Zastępcy Wójta i zajął się obszarem inwestycyjno – technicznym, pozyskiwaniem środków pomocowych, ochroną środowiska, drogami, oraz gospodarką komunalną.

W latach 2015 – 2017 pełnił również funkcję Doradcy Prezydenta Pruszkowa – bardzo prężnie rozwijającego się największego pod względem liczy ludności miasta po Warszawie w aglomeracji warszawskiej. Jako Doradca Prezydenta zajmował się tematyką Unii Europejskiej i współpracą w ramach inwestycji współfinansowanych z różnych Programów Operacyjnych obecnej Perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.

Z Grodziskiem Mazowieckim nadal związany, gdzie w latach 2013 – 2017 pełnił funkcję Doradcy Burmistrza ds. inwestycji współfinansowanych ze środków UE, a obecnie zajmuje się rozwojem multimodalnej niskoemisyjnej mobilności miejskiej, oraz potencjałem innowacyjnym Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Ponadto zajmuje się konsultingiem i doradztwem dla samorządów, spółek miejskich i przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środków pomocowych unii Europejskiej, ochrony środowiska, innowacji, wdrażania nowych technologii, ideą inteligentnych miast „Smart Cities”, oraz ograniczaniem niskiej emisji w ramach różnorodnych projektów opartych głownie o finansowanie z zewnętrznych źródeł pomocowych.

Prywatnie pasjonuje się historią i kulturą naszego kraju, oraz niezwykłej  polskiej przyrody. Uwielbia konie, stare motocykle i aktywny wypoczynek.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

[vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][edgtf_button size=”” type=”” target=”_blank” icon_pack=”” font_weight=”400″ text=”PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA” link=”http://forumrozwojumazowsza.pl/17-pazdziernika/”]

[vc_column_text][/vc_column_text][edgtf_button size=”” type=”” target=”_blank” icon_pack=”” font_weight=”400″ text=”PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA” link=”http://forumrozwojumazowsza.pl/18-pazdziernika/”][vc_row_inner content_width=”grid”][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_row_inner content_width=”grid” content_aligment=”center” css=”.vc_custom_1506511119101{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][/vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

 

 

Print Form