Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Mariusz Frankowski 2017/10/06

Mariusz Frankowski

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zarządza Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, która do tej pory przekazała ponad 10 mld zł z funduszy unijnych na inwestycje na Mazowszu. Przed objęciem funkcji Dyrektora, pełnił od 2007 roku rolę Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu. Członek Rady Inwestycyjnej Inicjatyw JEREMIE i JESSICA w Województwie Mazowieckim, Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. zo.o. oraz gremiów dotyczących innowacyjności: Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz Rady ds. Innowacji przy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne o specjalności stosunki międzynarodowe, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: menedżer publiczny) oraz podyplomowych studiów menedżer ds. innowacji, realizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Lake Forest Graduate School of Management z Chicago.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty “Finansowanie innowacji” 26 października w godzinach 12.00-13.00. 

 

Informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dostępne są na www.funduszedlamazowsza.eu.

Print Form