Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Maria Jagaciak 2017/10/16

Maria Jagaciak
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W Stoczni pracuje w zespole Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, gdzie zajmuje się m.in. projektami związanymi z aktywizacją obywatelską seniorów i młodzieży, diagnozą partycypacyjną, otwieraniem się instytucji na głos mieszkańców oraz portalem www.partycypacjaobywatelska.pl. Koordynuje Fora Praktyków Partycypacji. Zadania w Stoczni stara się godzić ze swoją długoletnią pasją – tańcem irlandzkim, którym często wypełnia pozostałe po pracy godziny dnia.

Spotkaj się z Ekspertem podczas wystąpienia Jak usłyszeć głos mieszkańców? – krótka opowieść o tym, jak można zbierać historie i potrzeby mieszkańców oraz jak wspólnie projektować … znaki graficzne, totemy i program domu sąsiedzkiego 25 października w godzinach 16.05-16.25.

Print Form