Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Krzysztof Dyl 2017/10/19

Krzysztof Dyl
Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, magister inżynier Elektroniki i Telekomunikacji. Od 2000 r. pracownik Ministerstwa Łączności. Współtwórca przyjętego w 2001 r. programu „ePolska – strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Były członek zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju kraju w dziedzinie technologii teleinformatycznych.

W latach 2001–2006 pracownik URT, URTiP, dalej UKE.

W 2006 mianowany na stanowisko wiceprezesa UKE ds. telekomunikacyjnych i pocztowych. Jeden z architektów demonopolizacji rynku szerokopasmowego internetu w Polsce. Współtwórca porozumienia regulacyjnego pomiędzy operatorem zasiedziałym a UKE. Tworzył politykę regulacyjną ds. stawek międzyoperatorskich na rynku stacjonarnym i mobilnym oraz opracowywał i wdrażał koncepcje rozliczeń międzyoperatorskich na rynku mobilnym oraz ofert ramowych dla operatorów o znaczących pozycjach rynkowych.

W 2012 r. mianowany Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Pod jego kierownictwem UTK uzyskał w 2015 r. Godło i Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. W tym samym roku strona internetowa UTK otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie „Strona internetowa bez barier” dla serwisu najlepiej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie cyfrowe. W latach 2015 – 2016 r. wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG RAIL).

25 lutego 2016 r. powołany przez Ministra Cyfryzacji na zastępcę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Integrowanie usług dla mieszkańców” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

 

Print Form