Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE 2018/10/02

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK IF) jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w ramach tzw. programów centralnych Komisji Europejskiej. Punkt ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu UE. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE.

Aktywność ośrodka obejmuje budowę i wsparcie polskiej platformy narodowych pośredników finansowych programów UE oraz wsparcie odbiorców wsparcia (głównie MŚP) w dostępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce. KPK IF obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym m.in. COSME, Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa oraz LIFE.  KPK IF uczestniczy także w promocji „Planu Inwestycyjnego dla Europy” w zakresie instrumentów finansowych dla MŚP, jest także partnerem Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej w zakresie European Investment Advisory Hub (EIAH).

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, poręczeń i leasingu dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej.

W ramach programów UE dostępne jest m.in. finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. badawczej i innowacyjnej oraz sektora kreatywnego, w tym producentów filmów, multimediów, gier komputerowych itp. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów. KPK IF prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą na terenie całego kraju, ale jego biuro ulokowane jest w Warszawie, na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej na stronie: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl.

 

KPK IF NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprezentuje zasady preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w programach ramowych UE.

 

PREZENTACJE  I KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE – prezentacja w 3 blokach
Kiedy? 17 października, godz. 12.00 – 13.00 (bez zapisów, konieczna jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM)
17 października, godz. 13.30 – 14.30 (bez zapisów, konieczna jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM)
17 października, godz. 15.00 – 16.00 (bez zapisów, konieczna jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM)
Zakres konsultacji:

Zakres tematyczny prezentacji:

 • czym są programy UE i ich instrumenty finansowe?
 • jak działają unijne instrumenty finansowe i jakie są ich cele?
 • jakie korzyści oferują dla przedsiębiorców?
 • na czym polega preferencyjne finansowanie?
 • kto może skorzystać?
 • jak wybrać program odpowiedni dla siebie?
 • jak ubiegać się o finansowanie?
 • gdzie szukać informacji?

Bloki tematyczne prezentacji:

 • preferencyjne finansowanie dla MŚP;
 • finansowanie dla innowatorów;
 • oferta dla najmniejszych przedsiębiorców (mikro, do 9 zatrudnionych).

Szczegółowy program prezentacji dostępny będzie w strefie Partnera.

Przewidziane są także konsultacje indywidualne.

Kogo zapraszamy?

Na prezentacje zapraszamy przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania prowadzonej działalności.

Konsultacje indywidualne będą się odbywać po zakończeniu każdego bloku.

Eksperci prowadzący:

Michał Gorzelak – koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Marek Ulman – koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE – kompendium wiedzy dla przedsiębiorców
Kiedy? 18 października, godz. 11.30 – 13.00 (bez zapisów, konieczna jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM)
Zakres prezentacji:
 • czym są programy UE i ich instrumenty finansowe?
 • jak działają unijne instrumenty finansowe i jakie są ich cele?
 • jakie korzyści oferują przedsiębiorcom?
 • na czym polega preferencyjne finansowanie?
 • kto może skorzystać?
 • jak wybrać program odpowiedni dla siebie?
 • jak ubiegać się o finansowanie?
 • gdzie szukać informacji?

Bloki tematyczne prezentacji:

 • preferencyjne finansowanie dla MŚP;
 • finansowanie dla innowatorów;
 • oferta dla najmniejszych przedsiębiorców (mikro, do 9 zatrudnionych).

Szczegółowy program prezentacji dostępny będzie w strefie Partnera.

Przewidziane są także konsultacje indywidualne.

Prowadzący: Michał Gorzelak, Marek Ulman

Print Form