Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Kampus + 2018/10/11

Firma Pro-Development promująca inicjatywę Kampus+ (wraz z Politechniką Warszawską) kolejny rok na Forum Rozwoju Mazowsza będzie mówić o innowacjach w regionie, projektowaniu przestrzeni, rozwoju i wdrażaniu rozwiązań Smart City. W konsorcjum naukowym wraz z Politechniką Warszawską przedstawi materiały dotyczące projektu Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, finansowanego z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020

KAMPUS+ NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

zaprezentuje:

  • postępy w pracach nad projektem KNT oraz inicjatywą Kampus+;
  • zasięg, koncepcje, wizualizacje;
  • planowane są także rozmowy z potencjalnymi i obecnymi partnerami zarówno ze środowiska biznesu, jak i instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej, czy samorządu.
Print Form