Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jarosław Głowacki 2017/10/16

Jarosław Głowacki
Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce

Od 27 lat związany z pracą na rzecz samorządu Miasta Siedlce. Na obecnym stanowisku jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w tym europejskich, politykę w zakresie architektury i planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego oraz rewitalizacji. Zaangażowany bezpośrednio w prace nad przygotowaniem i wdrażaniem Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WM 2014 – 2020.

Reprezentant Związku Miast Polskich w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Pomoc Techniczna w latach 2005-2006. Ekspert Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 i 2014 – 2020. W 2016 r. został powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na członka Wojewódzkiej Komisji urbanistyczno-architektonicznej woj. mazowieckiego.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „O rozwiązaniach zwiększających jakość życia mieszkańców” 26 października 2017 r. w godzinach 12.00 – 13.00.

Print Form