Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jan Wiśniewski 2017/10/16

Jan Wiśniewski
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Historyk, związany ze Stocznią od 2010 roku. Na co dzień zajmuje się projektami związanymi z historią społeczną i oddolną. Wspiera również projekty badawcze i partycypacyjne.
Członek redakcji Magazynu Kontakt. Oddany ojciec Teresy, Basi, Jadwigi i Stasi.

Spotkaj się z Ekspertem podczas wystąpienia Jak usłyszeć głos mieszkańców? – krótka opowieść o tym, jak można zbierać historie i potrzeby mieszkańców oraz jak wspólnie projektować … znaki graficzne, totemy i program domu sąsiedzkiego 25 października w godzinach 16.05-16.25.

Print Form