Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jacek Koziński 2017/10/10

Jacek Koziński

Prezes Zarządu Agencji Rewitalizacji Starówki sp. z o.o. w Płocku

Aktualnie Prezes Zarządu Agencji Rewitalizacji Starówki sp. z o.o. w Płocku oraz Prezes Zarządu Fundacji REVITA instytucji zajmującymi się rewitalizacją i koordynacją procesów rewitalizacyjnych w Płocku. Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku oraz m. in. Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami. Członek Płockiego Komitetu Rewitalizacji.
W ramach powierzonych obowiązków realizuje zadania inwestycyjne oraz społeczne w rejonie Starego Miasta, swoją działalność skupia na wsparciu podmiotów procesu rewitalizacji i współpracy wielopłaszczyznowej z jej uczestnikami. Inicjator i koordynator powołania Staromiejskiego Centrum Biznesu „PRZETWORNIA” instytucji wspierającej rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjnych rozwiązań dla mikro przedsiębiorców na Starówce.

Członek panelu Eksperckiego ds. gospodarczych w Zespole ds. opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.

 

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Startup w mieście” 26 października w godzinach 10.00-11.00.

Print Form