Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Innowacje oparte o design & branding – jak zwiększyć wartość dodaną produktów? 2017/10/23

Opis warsztatów:

Szkolenie warsztatowe związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych, innowacyjnych usług dla członków klastra z zakresu międzynarodowego brandingu, internacjonalizacji oraz rozwijania sprzedaży w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, jak również kontynuowanie prac nad stworzeniem wspólnych produktów i ich dystrybucji na nowe rynki. W ramach szkolenia podkreślone będzie znaczenie designu w tworzeniu wartości produktu oraz konkurowaniu na rynku inną cechą niż cena na przykładach wybranych produktów członków klastra wraz z prezentacja możliwości pilotażowego wdrożenia konceptu nowej usługi z zakresu rebrandingu i wzmocnienia marki. Szkolenie ma za zadanie pomoc przedsiębiorstwom, w szczególności klastrowym, wyjść poza dotychczasowe schematy, myśleć globalne (international mindset) oraz szukać nowych możliwości rozwojowych na rynkach zagranicznych.

 

Paulina Bielecka – współzałożycielka i dyrektor kreatywna marki REC.ON Design. Trendwatcher, projektantka, specjalista ds. brandingu oraz wizerunku i komunikacji marek z branży beauty, mody i design. Współpracuje z firmami odzieżowymi i beauty (min. Maciej Zień, SANS, Simple, Bell) oraz z Agencją Trendów Nelly Rodi w Paryżu. Bada i analizuje trendy światowe, adaptując je na polski rynek. Absolwentka Historii sztuki na UKSW, Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie oraz studiów podyplomowych z Prognozowania Trendów w Obszarze Mody i Designu.

Katarzyna Kowalska – wiceprezes i współzałożycielka UNIMOS od ponad 13 lat wspiera firmy, uczelnie, klastry i regiony w internacjonalizacji, eksporcie i realizacji sieciowych projektów międzynarodowych (budżet +20mln euro). Specjalizuje się w koordynacji współpracy międzynarodowej instytucji z Polski, Europy i Ameryki Południowej, budowaniu konsorcjów projektowych (nauka, biznes, administracja) oraz wspieraniu firm w rozwoju innowacji, budowanie nowych kanałów sprzedaży.

Print Form