Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

GEA-NOVA Sp. z o.o. 2018/09/25

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. (do 2001 roku – „GEA-Błonie”) zostało założone w 1992 roku przez grupę osób profesjonalnie związanych z ochroną środowiska. Data rozpoczęcia działalności to 19.03.1992. Firma została stworzona przede wszystkim w celu eksploatacji dzierżawionej oczyszczalni ścieków w Błoniu, a także aby w oparciu o istniejące tam zaplecze techniczne i bazę oczyszczalni prowadzić znacznie szerszą działalność gospodarczą związaną z usługami: technologicznymi, unieszkodliwiania dopływających i dowożonych ścieków stężonych, asenizacyjnymi i udrażnianiem sieci kanalizacyjnej oraz innymi  pracami wodno-kanalizacyjnymi. Aktualnie przedsiębiorstwo działa w branży wodno-ściekowej i odpadowej.

W 2003 roku, firma zakupiła od Mazowieckiej Fabryki Drożdży „Józefów” oczyszczalnię ścieków w Józefowie, gm. Ożarów Mazowiecki. Znajduje się ona 25 km na zachód od Warszawy, nad rzeką Utratą. Eksploatacja oczyszczalni trwa do dziś.

GEA-NOVA prowadzi odbiór nieczystości płynnych, specjalizuje się w unieszkodliwianiu ścieków stężonych, odcieków, płynnych odpadów od klientów instytucjonalnych, samorządów, wspólnot mieszkaniowych i klientów indywidualnych. Zasadniczy profil działalności firmy nie uległ zmianie, wzrosła jedynie skala w jakiej obecnie jest realizowany.

GEA-NOVA oferuje bardzo szeroką paletę usług, w których podstawowymi są oczyszczanie ścieków dostarczanych kanalizacją oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Dziennie obsługuje do 70 odbiorców i przewozi do 400 m3 nieczystości płynnych, regularnie odbiera osady z 14 przydomowych oczyszczalni ścieków (i ponad 30 innych źródeł), współpracuje z ponad 50 firmami i przewozi do 400 m3 ścieków z zakładów produkcyjnych na dobę.

Firma realizuje także usługi:

  1. Czyszczenia kanalizacji: sieci kanalizacyjnej (rurociągów, studzienek, wpustów ulicznych, osadników), przepompowni ścieków (sanitarnych, deszczowych, przemysłowych), udrażnianie kanalizacji z zatorów, płukanie kanalizacji beczka asenizacyjną.
  2. Monitoringu kanalizacji: w przypadku odbiorów nowej kanalizacji oraz eksploatacji już istniejącej.
  3. Czyszczenia separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych.
  4. Eksploatacji obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz nadzór technologiczny oczyszczalni – oczyszczalni ścieków (niezależnie od wielkości), przepompowni ścieków, stacji zlewnych, sieci kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych (pod opieką GEA-NOVA znajduje się około 20 obiektów należących do podmiotów z branż: przetwórstwa owocowo-warzywne, przemysłu spożywczego, chemii gospodarczej, produkcji kosmetyków, farmaceutyków).
  5. Analizy laboratoryjne
  6. Prace specjalistyczne na oczyszczalniach

GEA-NOVA świadczy usługi kompleksowe w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz unieszkodliwiania we własnym zakresie dowożonych ścieków stężonych i płynnych odpadów biologicznie rozkładalnych. Firma ma bardzo duże możliwości w zakresie oczyszczania ścieków trudnych. Możliwości te są nieustannie powiększane dzięki realizowaniu na oczyszczalni w Józefowie k. Błonia modernizacji, projektów racjonalizatorskich i prac badawczo-rozwojowych.

Więcej informacji: www.geanova.pl

 

GEA-NOVA NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

zaprezentuje:

Wyniki badań nad projektem badawczo-rozwojowym „Minimalizacja ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w wyniku zastosowania prasy pierścieniowej, ozonowana i oraz mikroorganizmów probiotycznych”

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii minimalizującej ilość i uciążliwość zapachową osadów z oczyszczalni prowadzącą do przekształcenia odpadu w organiczny środek poprawiający właściwości gleby.

Szczegółowym celem projektu jest otrzymanie po prasie pierścieniowej osadu czystego pod względem bakteriologicznym i bez obecności jaj pasożytów oraz o zawartości suchej masy osadu w granicach 23-30% i minimalnej uciążliwości zapachowej oraz zoptymalizowanie dawki reagentów – polimeru i ozonu dozowanego do osadu i dozowanego do koncentratu poflotacyjnego.

Efektem realizacji projektu będzie nowa technologia przetwarzania osadów minimalizująca ilość i uciążliwość zapachową osadów z oczyszczalni. Technologia zakłada usunięcie mikroorganizmów chorobotwórczych, przetrwalników, pasożytów polegające na ich zniszczeniu za pomocą ozonu, a następnie odwadnianiu za pomocą prasy pierścieniowej.

 

PREZENTACJE W STREFIE PARTNERA

Minimalizacja ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w wyniku zastosowania prasy pierścieniowej, ozonowana i oraz mikroorganizmów probiotycznych
Kiedy? 17 października w godz. 12.00 – 12.15
Co pokażemy?

O czym opowiemy?

Prezentacja dotyczy projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez spółkę GEA-NOVA.

Karolina Bieżuńska-Olczak zaprezentuje Spółkę oraz główne założenia projektu a dr Piotr Wiliński przedstawi szczegóły dotyczące przeprowadzonych badań.

W prezentacji mogą jednocześnie uczestniczyć 2 osoby.

Prezentację prowadzą:

Karolina Bieżuńska-Olczak

dr Piotr Wiliński

 

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Intensyfikacja i ergonomizacja procesu przetwarzania osadów ściekowych
Kiedy? 17 października, godz. 12.00 – 16.00
18 października, godz. 12.00 – 14.30
Kogo zapraszamy? technologów, kierowników oczyszczalni i zakładów przemysłowych
Konsultacje prowadzą:

dr Piotr Wiliński

mgr Renata Gorzeńska

Zobacz live z Karoliną Bieżuńską-Olczak Dyrektor Zarządzającą Gea- Nova o obecności na 9. Forum Rozwoju Mazowsza:

https://www.facebook.com/MJWPU/videos/175160460053063/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjX2rrmSrYOqDY-wEaHJ_o5IsP-_bLZDcADf_HupPfkkvHEAIVk5FOBselubdcwKwbWg7IsIfCoRON8gKoQ_GBjj8qZ_G8iutBsLMTd-xgSsY4lyjBi77nRDOUXC68-jGSiUIkN6nxPOLCxozCeux-H3X8hiuzzBvxZqljuw_cc_i3Qpzf&__tn__=-R

Print Form