Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Elżbieta Szymanik 2017/10/17

Elżbieta Szymanik
Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Działacz społeczny , ekspert z zakresu funduszy unijnych i rynku pracy. Od 2007 roku Wicedyrektor w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie . Absolwentka Średniej Szkoły Rolniczej w Gołotczyźnie. Ukończyła Akademię Rolniczą – Techniczną w Olsztynie, studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji oraz doradztwa zawodowego i zarządzania projektami unijnymi, audytu, a także studia doktoranckie z ekonomi. W latach 1991 – 1997 Wójt Gminy w Krasnem. Od 2000 do 2007 roku Dyrektor fili Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty o łączeniu edukacji z rynkiem pracy „Drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent? Szkoła przetrwania na rynku pracy” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

Print Form