Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Elżbieta Gąsiorowska 2017/10/16

Elżbieta Gąsiorowska

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Wiceprezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. (Grupa Orlen). Doktor ekonomii, specjalista w zakresie finansów i zarządzania, wieloletni wykładowca akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Ekspert w zakresie przedsiębiorczości, szeroko rozumiany sukces gospodarczy upatruje w stałej współpracy świata biznesu z nauką. Stawia na polski sektor MSP.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty o łączeniu edukacji z rynkiem pracy „Drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent? Szkoła przetrwania na rynku pracy” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

Print Form