Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

dr Tomasz Kulisiewicz 2017/10/06

dr Tomasz Kulisiewicz
Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem

Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). W latach 1975-1981 informatyk w centrum obliczeniowym drogownictwa w Warszawie, w latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, potem był zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem naczelnym czasopism specjalistycznych.

Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik zespołów badawczych, wykładowca. Zajmuje się m. in. zagadnieniami wykorzystania otwartych danych w administracji publicznej oraz w budowie inteligentnych miast, a także historią informatyki polskiej.

Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wiceprezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT przy PTI. Współzałożyciel Stowarzyszenia “Komputer w Firmie” (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012).

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Integrowanie usług dla mieszkańców” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

Print Form